Spring naar hoofd-inhoud

Maatschappelijke Adviesraad

Maatschappelijke Adviesraad (MAR)
De Maatschappelijke Adviesraad bestaat sinds 1 januari 2006. De MAR is een adviesorgaan van personen uit het maatschappelijk middenveld van Zeeuws-Vlaanderen dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over bouwen, beheren, wonen en leefbaarheid in het werkgebied van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De raad spiegelt het maatschappelijk presteren van de woningcorporatie aan de ervaringen en aan de verlangens en behoeften van de plaatselijke samenleving. In de statuten van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn de taken en bevoegdheden van de MAR vastgelegd. De MAR kan uit maximaal vijftien leden bestaan. De leden van de MAR worden op basis van een profielschets geselecteerd en hebben een betrokkenheid bij één of meerdere maatschappelijke onderwerpen en/of organisaties op het gebied van onder andere zorg, veiligheid, welzijn, openbaar vervoer, kleine kernen, senioren, jeugd, ondernemersorganisaties, sport, lokaal bestuur, maatschappelijk werk en/of plattelandsontwikkeling. De leden ontvangen een vaste onkostenvergoeding per jaar. Meer informatie over de MAR is terug te vinden in het reglement.

We stellen de leden van de MAR graag aan u voor. Door op hun naam te klikken, krijgt u meer informatie over betreffende persoon. Wilt u contact met hun opnemen, dan kan dat via Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. U kunt een mail sturen naar directiesecretariaat@woongoedzvl.nl.

De samenstelling van de Maatschappelijke adviesraad is sinds 1 januari 2024 als volgt.