Spring naar hoofd-inhoud

Zo is onze organisatie ingericht

Organigram

Procuratieregeling

Bijgaand tref je de procuratieregeling aan waarin is vastgelegd welke bevoegdheden we toekennen aan de medewerkers en onder welke voorwaarden.

Procuratieregeling​​​​​​​

Integriteit

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen staat ervoor dat mensen prettig samen wonen, werken en leven. Belangrijk is dat wij kwaliteit in dienstverlening bieden. Hier hoort een professionele, betrouwbare en integere houding bij. Dit geldt ook voor bedrijven waarmee wij samenwerken.

Klokkenluidersregeling

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een nette  en veilige wijze melding kunnen doen van vermoedens van misstanden in de organisatie. In deze klokkenluiderregeling is opgenomen dat medewerkers een eventuele misstand kunnen melden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met als uitwijkmogelijkheid de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Verzekering VVE's

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft een samenwerkingsovereenkomst met Raetsheren van Orden om te kunnen bemiddelen in verzekeringen. Zij handelt onder het verzekeringsnummer van Raetsheren van Orden dat bij de AFM geregistreerd is onder nummer 12008569. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen benadrukt dat zij uitsluitend bemiddelt in verzekeringen en absoluut geen advies verstrekt.

Raetsheren van Orden is een onafhankelijke registermakelaar in assurantien. Vanuit haar deskundigheid en vakbekwaamheid is zij bevoegd om VvE’s te adviseren op het gebied van verzekeringen. De professionals van de VvE-desk bij Raetsheren van Orden zijn u graag van dienst bij vragen en/of opmerkingen. Raetsheren van Orden heeft daartoe een specifiek e-mailadres beschikbaar, zijnde vvebestuur@rhvo.nl.