Spring naar hoofd-inhoud

Zo is onze organisatie ingericht

Organigram

Procuratieregeling

Bijgaand tref je de procuratieregeling aan waarin is vastgelegd welke bevoegdheden we toekennen aan de medewerkers en onder welke voorwaarden.

Integriteit

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vindt het belangrijk dat mensen prettig samen wonen, werken en leven, gewoon goed wonen dus. Wij hebben als woningcorporatie met name invloed op het wonen. Hiervoor is een kwalitatieve dienstverlening nodig. Wij vinden dat hierbij een professionele, betrouwbare en integere houding hoort. Dit geldt ook voor bedrijven waarmee wij samenwerken.

Klokkenluidersregeling

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vindt het belangrijk dat iedereen die bij of voor onze organisatie werkt of heeft gewerkt, vermoedens van misstanden veilig kan melden. In de klokkenluidersregeling staat beschreven hoe je een melding kunt doen en hoe wij hiermee omgaan. We maakten ook een samenvatting van deze regeling. Hierin lichten we de belangrijkste onderdelen uit de volledige regeling toe. 

 

Verzekering VVE's

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft een samenwerkingsovereenkomst met Raetsheren van Orden om te kunnen bemiddelen in verzekeringen. Zij handelt onder het verzekeringsnummer van Raetsheren van Orden dat bij de AFM geregistreerd is onder nummer 12008569. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen benadrukt dat zij uitsluitend bemiddelt in verzekeringen en absoluut geen advies verstrekt.

Raetsheren van Orden is een onafhankelijke registermakelaar in assurantien. Vanuit haar deskundigheid en vakbekwaamheid mag zij VvE’s adviseren op het gebied van verzekeringen. De professionals van de VvE-desk bij Raetsheren van Orden helpen u graag bij vragen en/of opmerkingen. U kunt een e-mail sturen naar Raetsheren van Orden via vvebestuur@rhvo.nl.

Met betrekking tot klachten over het VVE beheer kunnen bewoners van koopappartementen onderstaande documenten ter info inzien. Wij leggen er nogmaals de nadruk op dat het alleen gaat over klachten in VVE complexen.