Spring naar hoofd-inhoud

Ontwikkelen woningbezit

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft een kleine 6.000 woningen in bezit. Hiervan zijn veel woningen verouderd. Om ons woningbezit goed verhuurbaar en geschikt te houden voor huurders werken we er hard aan om onze woningen klaar te maken voor de toekomst. Nadat we nog niet zo lang geleden met krimp te maken hadden en dus minder woningen nodig hadden, zijn er nu juist meer woningen nodig. De afgelopen twee jaar steeg de vraag naar sociale huurwoningen en namen onze wachtlijsten toe door onder andere terugkeerders, binnenlandse migranten, buitenlandse werknemers, statushouders en Oekraïners. Daarmee is zelfs enige spanning ontstaan op de huurwoningmarkt; er ontstonden wachtlijsten. Daarnaast verwachten de Zeeuws-Vlaamse gemeenten nog meer groei van het aantal inwoners in de nabije toekomst. Volgens de woondeal moeten er in Zeeuws-Vlaanderen ruim 2.900 woningen, waarvan 1.265 sociale huurwoningen, bijkomen. We passen onze plannen hierop aan. Woningen die we eerder zouden slopen gaan we renoveren waar dit verantwoord is en we gaan meer nieuwe woningen bouwen.

Gewijzigde plannen
Voor deze ontwikkelingen en door de hoge nieuwbouwkosten besloten wij om woningen alleen te slopen als renovatie en verduurzaming niet mogelijk of verantwoord is. In de andere gevallen renoveren we meerdere woningen tegelijk in een straat, wijk of woongebouw. We voeren dan tegelijkertijd planmatig onderhoud en renovatiewerkzaamheden uit en maken de woningen duurzaam. Zo voldoen ze aan de eisen van deze tijd en kunnen weer vele jaren mee. Ook een aanpassing van het soort woningen is nodig. We willen namelijk dat ons woningaanbod past bij de behoefte van onze doelgroep. Uit onderzoek blijkt dat er vooral behoefte is aan woningen voor ouderen en starters en minder aan eengezinswoningen. Dat betekent een verandering in ons woningaanbod. Bij nieuwbouw bouwen we op dit moment dan ook voornamelijk multifunctionele woningen met een slaapkamer en een badkamer op de begane grond en één of twee slaapkamers op de verdieping. Ook worden seniorenwoningen en HAT (voor één of twee persoonshuishoudens) gebouwd.