Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwbouw

Team Projecten is verantwoordelijk voor de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Hier ziet u een overzicht van de projecten in ontwikkeling, in uitvoering, een overzicht van een aantal gerealiseerde projecten en meer informatie over beschikbare bouwkavels.

Waarom oude woningen slopen en nieuwe woningen terug bouwen?
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is bezig met een grote herstructureringsopgave. Hiervoor slopen we veelal oudere woningen en bouwen we daarvoor in de plaats nieuwe woningen terug. De woningen die wij slopen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het grootschalig renoveren van deze oudere woningen is financieel niet rendabel.