Spring naar hoofd-inhoud

In de wijk

Om prettig te wonen, is naast een goede en betaalbare woning plezierig wonen van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat u in een prettige en veilige woonomgeving woont. Dit kan uw eigen tuin zijn maar ook het openbaar groen, de weg, het parkeren of de wijkvoorzieningen. Iedereen geeft hieraan waarschijnlijk zijn eigen invulling. Het is dan ook belangrijk hierover in gesprek te gaan met elkaar. Dit draagt bij aan een leefbare omgeving waar u samen met de buurtbewoners voor zorgt en trots op kunt zijn.

Bewoners in de hoofdrol
Wij zijn ervan overtuigt dat bewoners zelf over de juiste capaciteiten beschikken om dit te organiseren. U kent uw buurt immers het beste. U weet wat er speelt en wat er nodig is. Daarnaast nodigen wij u ook uit met ons mee te praten. Dit kan bijvoorbeeld in het klantenpanel of door contact op te nemen met de SHB (Stichting Huurdersbelangen). U kunt natuurlijk ook altijd een wijkbeheerder aanspreken in uw buurt. Wij werken samen met onze huurders, belanghouders en maatschappelijke partners aan een prettige en veilige woonomgeving.

Leefbaarheidsfonds
Tot slot investeren we ook in leefbaarheid door middel van het leefbaarheidsfonds. Organiseert u een activiteit in uw buurt schroom dan niet een bijdrage te vragen vanuit ons leefbaarheidsfonds.