Spring naar hoofd-inhoud

Visitatie

Visitatie is een verantwoordingsinstrument over de prestaties van woningcorporaties. Als lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, waren wij al verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Ook volgens de Woningwet 2015 is iedere corporatie inmiddels verplicht dit uit te laten voeren. Tijdens de visitatie brengt een onafhankelijke visitatiecommissie de maatschappelijke prestaties in beeld en beoordeelt deze. Onze corporatie heeft zich in 2022 laten visiteren. Het visitatierapport gebruiken wij enerzijds als verantwoordingsinstrument naar onze belanghouders. Anderzijds kijken we met de visitatie vooruit. Welke prestaties verwachten de belanghouders in de toekomst van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en wat zijn de verbeterpunten.

De visitatie is uitgevoerd door Raeflex. De visitatiecommissie voerde gesprekken met de ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen, vertegenwoordigers van huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de collega-corporaties. De uitkomsten van alle gesprekken verwerkten zij in een openbaar visitatierapport.