Spring naar hoofd-inhoud

Klanttevredenheid

Klachten over de corporatie
Al onze medewerkers doen dagelijks hun uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat er iets niet gaat zoals afgesproken of gewenst. Wij horen dat dan graag van u en lossen het probleem graag samen met u op. Wij behandelen uw klacht zo goed mogelijk. Dit om u tevreden te stellen maar ook om onze dienstverlening in de toekomst te verbeteren. U kunt in eerste instantie uw klacht indienen bij de corporatie. Komt u er dan niet uit dan kunt u uw klacht melden bij de klachtenadviescommissie.

Bent u het niet eens met uw huur dan kunt u hiervan melding maken bij de huurcommissie.

Kwaliteit
Daarnaast toetsen wij onze kwaliteit het hele jaar door. Dit laten we uitvoeren door het KWH. We vinden het erg belangrijk uw mening te horen. Tot slot laten we ons iedere vier jaar visiteren. Een gecertificeerd bureau neemt dan de complete organisatie onder de loep.