Spring naar hoofd-inhoud

Jaarverslag 2021

Met veel genoegen bied ik u het jaarverslag 2021 en de publieksversie van dit document aan. Dit jaarverslag vloeit voort uit ons ondernemingsplan ‘Middenin de maatschappij’. In het ondernemingsplan hebben we de koers uitgezet voor de periode 2018 – 2022. De ambities die we daarin formuleerden, vormen de basis voor al onze activiteiten.

Onder de linken vindt u het volledige jaarverslag 2021 en de publieksversie van dit document.

Focus
Ook in 2021 werd ons handelen beperkt door de coronacrisis. Ondanks dat bleef onze focus op de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van onze woningen en op onze dienstverlening en de samenwerking met onze stakeholders. Met elkaar zochten we naar manieren om onze werkzaamheden zoveel mogelijk te laten doorgaan. Onze missie is helder: wij willen mensen met een bescheiden inkomen huisvesten in goede en betaalbare woningen. Vanwege de beperkingen door het coronavirus en doordat onze omgeving volop in beweging is, doen we dit steeds meer door maatwerk te leveren. Hierover blijven we in gesprek met onze partners en huurders.

Vooruitblik 2022
In 2022 loopt het ondernemingsplan ‘Middenin de maatschappij’ ten einde. Dit jaar ronden we de doelstellingen uit het oude plan af en gaan we aan de slag met het schrijven van een nieuw ondernemingsplan. Daarnaast vinden er in 2022 ook weer sloop- en nieuwbouwprojecten plaats waaronder de voorbereidingen voor het Ankerhof in Philippine wat voortvloeit uit het thema ‘Wonen & Zorg’. Met dit thema onderzoeken we alternatieve woonvormen zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Ook nemen we met verschillende partijen deel aan het programma ‘Weer thuis’. Dit programma is erop gericht om de uitstroom uit maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de GGZ te verbeteren. Tot slot verwachten we dat de regionale woonvisie van de gemeenten in 2022 opgeleverd wordt, evenals de visie op Wonen & Zorg. Op basis daarvan kunnen we vervolgens met de gemeenten en de collega corporaties meerjarige prestatieafspraken maken.

Heeft u vragen naar aanleiding van ons jaarverslag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0115-636000 of via e-mail.

Wij wensen u veel leesplezier!