Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Jaarverslag

Het jaarverslag 2019 van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is gereed. Met het jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belanghouders over de activiteiten, bestede middelen en behaalde resultaten. Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Met veel genoegen bied ik u het  jaarverslag 2019 en de publieksversie van dit document aan.

Onze missie is het bieden van kwalitatief goede huisvesting aan mensen die zelf niet in hun huisvesting kunnen voorzien. Ook in 2019 hebben wij ons, zoals u mag verwachten van een woningcorporatie, voor de volle honderd procent daarvoor ingezet. 

In 2019 werkten we hard aan een groot aantal projecten. Zo hebben we het nieuwe ondernemingsplan afgerond en startten we met de realisatie van een aantal nieuwbouwprojecten. Terugkijkend op 2019 zetten we grote stappen in het realiseren van onze doelstellingen. Daarnaast kunnen we vaststellen dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een financieel gezonde organisatie is die ruimschoots voldoet aan de WSW-criteria. We hebben voldoende financiĆ«le ruimte om onze ambities te verwezenlijken en tegenslagen op te vangen. 

Als directeur/bestuurder mag ik dan ook gerust concluderen dat we erin slaagden om 2019 positief af te sluiten. Wilt u meer weten over wat wij vorig jaar precies deden? Dan nodig ik u graag uit om de volledige of de publieksversie van ons jaarverslag te bekijken. Die laatste versie toont u een samenvatting aan de hand van onze belangrijkste kerntaken en financiĆ«le resultaten.

Heeft u vragen naar aanleiding van ons jaarverslag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0115-636000 of via e-mail.

    Ontvangt u graag een gedrukt exemplaar? Dit kunt u telefonisch of per e-mail  bij ons aanvragen. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!