Spring naar hoofd-inhoud

KWH Kwaliteitslabel

KWH-metingen 2023/2024
Met trots kunnen we zeggen dat we begin 2024 opnieuw het keurmerk KWH-Huurlabel behaalden met een 8 als gemiddelde. Ons KWH-Huurlabel is verlengd tot maart 2026.

Goede dienstverlening
Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. We willen graag weten wat we goed doen, maar vooral ook wat volgens u beter kan. Met het KWH-Huurlabel onderzoeken we dit. KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert dit onderzoek uit. Vinden veel huurders dat wij het goed doen, dan krijgen wij het keurmerk KWH-Huurlabel. KWH ziet kwaliteit als een continu verbeterproces waarin dienstverlening aan de klant centraal staat. Het unieke van dit label is dat het KWH de kwaliteit van dienstverlening door de ogen van de huurders bekijkt. We scoorden ruim voldoende om het KWH-Huurlabel te behouden. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen mag zich blijven presenteren als een gecertificeerde onderneming. Wij zijn erg blij met het label. Het KWH vraagt voor verschillende diensten de mening van klant zoals algemeen contact, woning zoeken, nieuwe woning betrekken, reparaties en groot onderhoud in de woning. Hierdoor geven de resultaten een goed beeld van de beleving van de huurder als het gaat om de kwaliteit van dienstverlening. We zijn trots op dit resultaat en bedanken de huurders voor hun medewerking aan deze meting.

Onze cijfers van het KWH over 2023
KWH meet op de volgende onderdelen:

Algemene waardering 7,7
Nieuwe huurders  8,0
Vertrokken huurders  8,3
Reparaties  8,1
Onderhoud  7,8

Mocht het KWH of DESAN u bellen dan geven zij altijd duidelijk aan wie ze zijn en waarvoor ze bellen. Ze bellen altijd overdag of aan het begin van de avond. Het is aan u of u al dan niet wil meewerken aan een onderzoek. Voor een representatief resultaat hopen wij natuurlijk van wel.

Huurders benaderen
Het KWH-Huurlabel onderzoekt alle zaken waarmee u te maken kunt krijgen. Huurders telefonisch benaderen gebeurt steeds minder. Dit gaat steeds meer digitaal. Hiervoor is het wel belangrijk om uw e-mailadres te registreren. Mocht uw e-mailadres nog niet bij ons bekend zijn, dan stellen wij het op prijs als u dit alsnog doorgeeft. Dit kan via MijnWoongoed of u kunt een bericht mailen naar info@woongoedzvl.nl. Het KWH kan dan vragenlijsten naar u mailen om uw mening te vragen over bepaalde diensten. Het KWH doet één keer per kwartaal onderzoek en besteedt dit uit aan DESAN. Als ze contact opnemen gaat het  bijvoorbeeld over huurders die net de woning hebben betrokken of een reparatie lieten uitvoeren. Mocht het KWH of DESAN u bellen dan geven zij altijd duidelijk aan wie ze zijn en waarvoor ze bellen. Het is aan u of u al dan niet wil meewerken aan een onderzoek. Maar wij hopen natuurlijk dat veel huurders deelnemen aan het onderzoek. Des te beter is het beeld van onze dienstverlening.

Doen we het goed?
Betekent dit dat we niets meer hoeven te doen? Nee. KWH onderzoekt dus regelmatig of onze klanten tevreden zijn. En dus of wij het keurmerk mogen behouden. Op deze manier weten wij steeds wat we goed doen en wat er beter kan in onze dienstverlening aan u. Werken met het KWH-Huurlabel wil niet zeggen dat alles perfect verloopt. Misschien bent u ergens ontevreden over? Laat het ons weten. Zo kunnen wij onze dienstverlening verder blijven verbeteren.