Spring naar hoofd-inhoud

Belangenorganisaties

Samenwerken
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen staat midden in de maatschappij. We vullen onze maatschappelijke rol verantwoord in en tonen lef in het omgaan met uitdagingen die zich in onze omgeving voordoen. Vertrouwen en samenwerken staan hierbij centraal. Samenwerking met onze huurders en belanghouders is voor ons zeer belangrijk bij het uitvoeren van onze maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak. Samenwerken levert voor onze huurders een duidelijke meerwaarde op wat betreft een prettige en veilige woonomgeving.