Spring naar hoofd-inhoud

Onderhoud aan onze woningen

Onze woningen hebben een passende kwaliteit
We investeren aanzienlijk in de kwaliteit van onze woningvoorraad. Zowel door verbetering van het bestaande bezit als door sloop en nieuwbouw. We willen dat onze woningen voldoen aan een basisniveau en hanteren daarom de basiskwaliteit voor bestaande bouw en nieuwbouw als vertrekpunt.

Onderhoud
Het onderhoudsbeleid is vastgelegd in de meerjarenonderhoudsbegroting. Om deze zo reëel mogelijk op te stellen en de juiste prioriteiten te kunnen stellen, inspecteren we vooraf de bestaande voorraad. Dit is het vertrekpunt voor onze onderhoudsbegroting. We verdelen het onderhoud in drie categorieën:

  • Dagelijks onderhoud: Deze kosten bestaan uit mutatieonderhoud, reparatieverzoeken, buitenschilderwerk, contractonderhoud en kort cyclisch (< 15 jaar) planmatig onderhoud.
  • Groot onderhoud: Deze kosten bestaan uit het planmatig onderhoud lang cyclisch > 15 jaar, o.a. cv-ketels, gevels, aanrechten, dakramen, kozijnen, deuren en liftinstallaties.
  • Renovatie (in het kader van strategisch voorraadbeheer): De renovaties zijn gericht op het kwalitatief verbeteren van de woning op de aspecten brandveiligheid, inbraakwerendheid, toegankelijkheid, comfortverbetering en warmte-isolatie.

Kwaliteitsbewaking
Om de kwaliteit van ons vastgoed te bewaken, is inzicht nodig in de technische staat hiervan. In 2015 is onze vastgoedportefeuille geïnspecteerd volgens de NEN 2767 conditiemeting. Elk jaar nemen we circa 1/3 van het woningbezit op, zodat we elke drie jaar de totale portefeuille inspecteren. Met het bepalen van de conditiescore hebben we een goed inzicht van de onderhoudsstatus en de kosten die nodig zijn om de woningen in een goede conditie te krijgen en/of te behouden. Uit de conditiemeting blijkt dat het merendeel van onze woningen een prima staat van onderhoud heeft.

Programma van eisen
In 2016 hebben we het programma van eisen voor nieuwbouw en renovatie herzien. Met name de nieuwe productwijzigingen zijn verwerkt en afgestemd op elkaar. Met dit herziende programma van eisen kunnen we architecten en leveranciers gericht onze kwaliteitseisen meegeven waardoor we onze te verwachten onderhoudskosten beheersbaar houden.

Hoe gaat het in zijn werk voor de huurder
We brengen de huurder op voorhand op de hoogte dat de huurwoning in aanmerking komt voor renovatie. Een opzichter bespreekt de werkzaamheden met de bewoner, waarbij hij een informatieboekje overhandigd waarin de verbeteringsmaatregelen vermeld staan. Het kan zijn dat de renovatie een huurverhoging met zich meebrengt. Een huurder is dan ook vrij om wel of niet deel te nemen aan de renovatie.

Elk jaar inspecteren wij de woningen om de kwaliteit ervan in kaart te brengen. Na inventarisering plannen wij de onderhoudswerkzaamheden in waarna Woongoed Zeeuws–Vlaanderen offertes opvraagt bij aannemers en installateurs. Na onderhandeling daarover verstrekken wij de opdrachten. Van te voren informeert desbetreffende aannemer u over de planning van de werkzaamheden. Na de uitvoering komen wij het werk controleren.