Spring naar hoofd-inhoud

Onderhoud aan onze woningen

Onze huizen zijn van goede kwaliteit

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze huizen. We doen dit door ze te verbeteren en soms ook door ze te slopen en nieuwe woningen te bouwen. We willen dat onze huizen voldoen aan vaste kwaliteitseisen. Daarom gebruiken we bepaalde normen als uitgangspunt voor alle huizen, zowel bestaande als nieuwe.

Onderhoud
Ons onderhoudsbeleid is vastgelegd in een onderhoudsbegroting voor de komende jaren. Om dit plan zo goed en haalbaar mogelijk te maken, inspecteren we eerst alle huizen die we al hebben. Dit is de basis voor de begroting. Er bestaan drie soorten onderhoud:

  • Dagelijks onderhoud: Hieronder vallen dagelijkse reparaties, mutatieonderhoud, buitenschilderwerk, contractonderhoud en terugkerend onderhoud van minder dan vijftien jaar.
  • Groot onderhoud: Hieronder valt het terugkerend onderhoud van vijftien jaar en meer zoals cv-ketels, gevels, aanrechten, dakramen, kozijnen, deuren en liften. 
  • Renovatie (om onze voorraad beter te maken): Bij deze renovaties verbeteren we de kwaliteit om de woningen duurzamer, veiliger en comfortabeler te maken. Denk aan brandveiligheid, inbraakwerend, duurzaam en comfortverbetering. Soms zijn grote renovaties nodig om dit te bereiken. De woningen kunnen dan wel weer heel wat jaren mee.

Kwaliteitsbewaking
Om ervoor te zorgen dat onze huizen van goede kwaliteit blijven, moeten we weten hoe ze er technisch voorstaan. In 2015 hebben we al onze huizen laten inspecteren volgens bepaalde normen. Elk jaar inspecteren we ongeveer een derde van al onze huizen, zodat we eens in de drie jaar alles hebben gecontroleerd. Door deze inspecties weten we wat er moet gebeuren om onze huizen goed te houden en wat dit gaat kosten. Uit de inspecties blijkt dat de meeste huizen in goede staat zijn.

Programma van eisen
In 2016 hebben we onze eisen voor nieuwe huizen en renovaties aangepast. We keken naar nieuwe ontwikkelingen en zorgden ervoor dat alle wijzigingen zijn verwerkt en goed op elkaar zijn afgestemd. Zo kunnen we architecten en leveranciers onze kwaliteitseisen meegeven waardoor we zeker weten dat onze nieuwe huizen en renovaties aan onze kwaliteitseisen voldoen en we de onderhoudskosten beheersbaar houden.

Wat betekent dit voor huurders?
Als we een huurhuis gaan renoveren, laten we de huurder dat op tijd weten. Een opzichter bespreekt dan wat er gaat gebeuren en geeft een boekje met informatie over de verbeteringen. Het kan zijn dat de huur iets omhoog gaat door de renovatie, maar de huurder mag zelf beslissen of hij of zij akkoord gaat met de veranderingen.

Elk jaar inspecteren we de kwaliteit van alle huizen. Daarna maken we een plan voor het onderhoud en vragen we bedrijven om prijsopgaven. De huurder krijgt vooraf van de aannemer te horen wanneer de werkzaamheden starten. Na afloop controleren we of alles goed is gegaan.