Spring naar hoofd-inhoud

Woonvormen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen biedt geschikte woningen voor ouderen en andere hulpbehoevenden. Hieronder vindt u de diverse instanties waaraan wij woningen verhuren.

Emergis – Begeleid wonen
Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Emergis behandelt of begeleidt jaarlijks kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid of huiselijk geweld.

Stichting ’t Huus - Dagbesteding
Stichting ’t Huus is een zorginstelling die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De stichting tracht dit te bereiken door ondersteuning te bieden die varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse dagopvang in de vorm van dagbesteding, het bieden van logeeropvang of wonen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verhuurt diverse locaties aan Stichting ’t Huus.

Leger des Heils – opvang dak- en thuislozen
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verhuurt momenteel één woning aan het Leger des Heils.

De Okkernoot – Mensen met een verstandelijke beperking
Stichting de Okkernoot is een kleinschalige, zelfstandige en persoonsgerichte woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. De Okkernoot biedt ondersteuning en geeft zo nodig zorg bij een verder zo zelfstandig mogelijk eigen leven. De Okkernoot huurt twee complexen waar de organisatie en de cliënten zijn ondergebracht. Ook huurt de organisatie nog diverse woningen. 

Stichting Tragel – Mensen met een verstandelijke beperking
Tragel ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking zodat zij een goed leven kunnen leiden in de samenleving. Tragel huurt verschillende woningen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Ook huurt deze organisatie een winkel in Oostburg voor dagbesteding.

Zeeuwse Gronden – Begeleid wonen
Zeeuwse Gronden is een geestelijke gezondheidszorgorganisatie. De doelgroep van Zeeuwse Gronden is mensen met een ernstige psychiatrische ziekte. Zeeuwse Gronden is opgericht om die doelgroep zo goed mogelijk te laten wonen. In samenwerking met plaatselijke gemeenten en woningbouwverenigingen ontwikkelt Zeeuwse Gronden woonlocaties die bestaan uit een groep van zelfstandige appartementen en een gemeenschappelijke voorziening. Zeeuwse Gronden en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen realiseerden samen het Bolwerk in Sas van Gent. Hier wonen twaalf mensen in een eigen appartement onder bescherming van Zeeuwse Gronden.

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen/Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen – ouderenzorgZorgSaam
Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg. Met deze verschillende onderdelen kunnen ze op elkaar aansluitende zorg verstrekken. ZorgSaam huurt drie appartementen in IJzendijke voor de intramurale zorgvoorzieningen aan cliënten.

SVRZ – ouderenzorg
SVRZ (Stichting Voor Regionale Zorgverlening) verleent in Zeeland zorg aan kwetsbare ouderen, die als gevolg van lichamelijke klachten of geheugenproblemen, voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. Zo bieden ze ook zorg aan huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen onder andere in een aantal woonzorgcentra en ontmoetingscentra.

Juvent
Juvent biedt jeugdhulp aan kinderen tot 23 jaar, in elke fase van hun leven. Kinderen die te maken hebben met gedragsproblemen, ontwikkelings- stoornissen of problemen van psychiatrische aard zijn bij Juvent aan het juiste adres. Ook kinderen met een licht verstandelijke beperking kunnen rekenen op onze hulp.