Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Hier staan en gaan wij voor

Onze missie en visie

Hier gaan we voor; onze visie
Vanuit onze maatschappelijke opdracht voor de sociale volkshuisvesting dragen wij bij aan het vergroten van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van Zeeuws-Vlaanderen als woon- en werkgebied. Dit doen wij vanuit de gezamenlijke visie ‘Samen Bouwen’ van de drie Zeeuws-Vlaamse woningcorporaties. ‘Samen Bouwen’ staat voor samen bouwen aan Zeeuws-Vlaanderen, aan leefbaarheid en aan wonen. 

 ·         Samen bouwen

In de visie richten wij ons op een duurzame toekomst, waar betrokkenheid de basis is van samenwerking met alle belanghouders zoals overheid, zorg, welzijn en maatschappelijke opvang, onderwijs en kinderopvang. De visie loopt van 2012 tot en met 2017.

Waar staan wij voor; onze missie
Wij bieden in Zeeuws-Vlaanderen kwalitatief goede huisvesting aan mensen die door inkomen of andere omstandigheden niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Vanuit onze verantwoordelijkheid rondom ‘wonen’, dragen wij samen met onze maatschappelijke partners bij aan een schone en veilige woonomgeving. Een sterke en efficiënte organisatie is nodig om de omvangrijke maatschappelijke opgaven waar te kunnen maken.

Kernwaarden

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een betrouwbare en klantgerichte woningcorporatie die samenwerken en maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. In deze zin worden onze vier kernwaarden genoemd; betrouwbaar, klantgericht, samenwerken en maatschappelijk ondernemen. Onze klanten en partners mogen ons aanspreken op deze kernwaarden. De kernwaarden zijn een leidraad voor het handelen van alle medewerkers binnen onze organisatie. Om medewerkers bewust te maken van het belang van onze kernwaarden besteden we hieraan intern veel aandacht.

Klantgerichtheid: we zijn betrokken bij de klant en we zetten ons in voor onze klanten. Hun belang staat centraal. We maken ons sterk voor de lokale volkshuisvestelijke opgaven om ook de toekomstige klant van dienst te kunnen blijven zijn.

Samenwerken: we streven naar partnerschap intern en extern. Wij willen duurzame samenwerkingsrelaties tussen collega’s en met onze belanghouders, huurders, overheden en maatschappelijke partners nog verder ontwikkelen. Interne en externe partnerschap is een belangrijke voorwaarde voor het waarmaken van onze ambities in dit ondernemingsplan gezien de complexe opgaven in onze omgeving.

Maatschappelijk ondernemerschap: we signaleren kansen in de markt zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten. We zoeken naar mogelijkheden om samen met onze maatschappelijke partners ontwikkelingen te realiseren die er toe doen. We tonen de durf om daarbij verantwoorde risico’s te nemen.

Betrouwbaar: wij zijn een betrouwbare organisatie voor onze klanten en onze partners. Omdat de eisen en verwachtingen ten aanzien van betrouwbaarheid en integriteit toenemen, benoemen we dit ook als waarde. Dat houdt onze organisatie scherp.

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan 2014-2018
Op de visie en de missie is ons ondernemingsplan 2014-2018 gebaseerd; ‘Lokaal  betrokken, regionaal verbonden’. Hierin bepalen wij onze koers voor de komende vier jaar en geven we richting aan datgene wat wij willen zijn. Namelijk een betrouwbare en klantgerichte woningcorporatie die samenwerken en maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en die zich inzet voor kwalitatief goede huisvesting voor diegenen die daarin niet zelf kunnen voorzien.

 ·         Lokaal betrokken, regionaal verbonden (publieksversie)

 Door lokale betrokkenheid en regionale verbondenheid verkleinen we de afstand tot onze huurders en maatschappelijke partners. We weten wat er speelt en waaraan behoefte is. Hierdoor staan we midden in de samenleving en kunnen we beter inspelen op wensen en behoeften.

Meer weten
De volledige versie van het ondernemingsplan kunt u hier downloaden.

 ·         Ondernemingsplan ‘Lokaal betrokken, regionaal verbonden’ 2014-2018