Spring naar hoofd-inhoud

Koersplan 2023 – 2027

In het koersplan Gewoon goed wonen: bouwstenen en fundering voor een fijn thuis beschrijven we op hoofdlijnen wat we in de periode 2023 – 2027 gaan doen.

In het koersplan leest u dat we ons richten op gewoon goed wonen. Wij verstaan daaronder: wonen in een betaal­baar en duurzaam huurhuis dat bij je past en dat staat in een leefbare buurt waar je je thuis voelt. Dit zien wij als de bouwstenen voor goed wonen.

Dit lijkt zo gewoon, maar dat is het aller­minst in deze roerige tijden. Gelukkig zijn we een (financieel) gezonde organisatie waardoor we de uitdagingen die we tegenkomen aankunnen. Anders gezegd: doordat onze fundering stevig is, kunnen we onze ‘bouwstenen’ voor goed wonen realiseren. Met elkaar zorgen deze bouwstenen en fundering voor een fijn thuis, vooral voor diegenen die op de sociale huursector zijn aangewezen.

Over die bouwstenen en fundering leest u meer in het koersplan. Lees onder de linken het volledige koersplan of de publieksversie?

Onze visie

Wij willen een woningcorporatie zijn waar huurders, medewerkers en (maatschappelijke) partners zich gerespecteerd en gehoord voelen. We zijn een betrokken, maatschappelijk gedreven organisatie, met oog voor ontwikkelingen en mensen om ons heen. ‘Gewoon goed wonen’, ofwel een fijn thuis voor iedereen met beperkte kansen op de woningmarkt, dat is onze drijfveer en waarnaar we streven. Dat realiseren we door onze ambities te richten op de bouwstenen voor goed wonen. Die bouwstenen zijn ‘wonen op maat’, ‘betaalbaar wonen’, ‘duurzaam en energiebewust wonen’ en ‘prettig wonen in een leefbare buurt’. En door een stevig fundament te leggen. Ofwel: door een efficiënte, financieel gezonde woningcorporatie te zijn en te blijven.

Onze missie

Onze belangrijkste taak is het bieden van voldoende betaalbare, passende en duurzame huurwoningen in Zeeuws-Vlaanderen aan diegenen met een lager inkomen. Natuurlijk hebben we ook oog voor andere kwetsbare doelgroepen die door omstandigheden tussen wal en schip dreigen te raken. Samen met onze (maatschappelijke) partners dragen we bij aan leefbaarheid in grote en kleine kernen verspreid over heel Zeeuws-Vlaanderen, zodat huurders er zich thuis voelen en kunnen (blijven) meedoen aan de maatschappij.