Spring naar hoofd-inhoud

Onze visie

Onze visie geeft aan hoe wij een maatschappelijk relevante organisatie willen blijven, juist in een tijd waarin de werkwijze van corporaties is veranderd en onze omgeving volop in beweging is. Doen wat we moeten doen en maatwerk leveren staan in deze visie voorop:  

 • Onze kerntaak: verhuur, beheer en inspelen op dynamiek
  We dragen bij aan de volkshuisvestelijke opgaven door onze woningen zo goed mogelijk te verhuren en beheren.
 • Een kwalitatief goede en duurzame woningvoorraad
  Wij investeren fors in verduurzaming, maar niet ten koste van huurders. Het gaat om milieuwinst, maar ook om verbetering van comfort en woonlasten.
 • Verantwoorde keuzes
  Wij willen een ‘goede rentmeester’ zijn. Onze maatschappelijke meerwaarde staat centraal, maar we maken daarin verantwoorde keuzes.
 • Dichtbij en aanspreekbaar
  Het gebruik van digitale dienstverlening willen we verder stimuleren. Dat levert gemak op voor onze organisatie en de klant.
 • Een organisatie die past bij onze opgaven
  De complexe opgaven waarmee wij te maken hebben, vragen om een deskundige, flexibele en slagvaardige organisatie.

Onze missie

Wij bieden in Zeeuws-Vlaanderen kwalitatief goede en betaalbare huisvesting aan mensen die door inkomen of andere omstandigheden niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Vanuit onze verantwoordelijkheid rondom ‘wonen’, dragen wij samen met onze maatschappelijke partners bij aan een schone en veilige woonomgeving.

Ondernemingsplan 2018 - 2022

Middenin de maatschappij

Met dit ondernemingsplan geven we een vervolg aan ons vorige ondernemingsplan. Als woningcorporatie staan we middenin de Zeeuws-Vlaamse en Zeeuwse maatschappij. Bij de uitwerking van dit plan lieten wij ons leiden door de overtuiging dat wij in staat zijn deze maatschappelijke rol verantwoord in te vullen en met lef om te gaan met de uitdagingen die zich in onze omgeving voordoen. Vertrouwen en samenwerken staan hierbij centraal. In dit plan geven we voor de komende vier jaar richting aan datgene wat wij willen zijn. Namelijk een slagvaardige organisatie die zich inzet voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting voor diegenen die daarin niet zelf kunnen voorzien.