Spring naar hoofd-inhoud

Woningbezit en projecten

Woningbezit
Hier kunt u bekijken in welke kernen in Zeeuws-Vlaanderen wij woningen bezitten.

Projecten
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen beloopt verschillende projecten. Zo zetten wij ons in om het wonen betaalbaar te houden. Dit doen we onder andere door duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Een voorbeeld is het vlasproject in Biervliet.

Herstructurering
In diverse kernen vindt er de komende jaren sloop en nieuwbouw plaats. Lees verder als u hierover meer wilt weten.