Spring naar hoofd-inhoud

Woningbezit en projecten

Woningbezit
Hier kunt u bekijken in welke kernen van Zeeuws-Vlaanderen wij woningen bezitten.

Projecten
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen houdt zich bezig met verschillende projecten zoals nieuwbouw en het treffen van duurzaamheidsmaatregelen en groot onderhoud per straat of woongebouw. Ook zetten wij ons in om het wonen betaalbaar te houden. Dit doen we onder andere door duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Regelmatig voeren we ook proefprojecten uit om verschillende duurzaamheidsmaatregelen uit te proberen. Denk hier bijvoorbeeld aan warmtepompen of energieopslag op een batterij.

Renovatie
In diverse kernen vindt er de komende jaren grootschalige renovatieprojecten plaats. Lees verder als u hierover meer wilt weten.