Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Nieuws

Visitatierapport 2018

Visitatie is een verantwoordingsinstrument over de prestaties van woningcorporaties. Als lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, waren wij al verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Ook volgens de Woningwet 2015...

Lees meer

Ralph van Dijk over: vermaatschappelijking van de zorg, wat kun je daar als woningcorporatie mee?

 

Een hele hoop! En dat zal ik uitleggen.

Ik zal eerst, om het kader te schetsen waarbinnen wij opereren, iets zeggen over de rol die woningcorporaties van de wetgever mogen spelen. Daarna ga ik in op het concept dat wij sinds enkele jaren hanteren en...

Lees meer

Prestatieafspraken 2019

Onlangs tekenden alle partijen de prestatieafspraken voor 2019. Deze afspraken komen tot stand in samenwerking met huurdersorganisaties en gemeenten en worden uitgewerkt in het zogenaamde bod. In het bod richten we ons op een aantal thema’s zoals...

Lees meer

Snel besparen: makkelijke tips voor een lage energierekening

Energie besparen tijdens donkere en koude dagen kan heel simpel zijn zonder dat het je eerst veel geld kost. Houd je huis warm en comfortabel tegen minder kosten. Hoe bespaar je op verwarming, warm water en apparaten? Hieronder enkele bespaartips.

Bespaa...

Lees meer

Wie komt er bij u aan de deur?

Vaak bellen huurders ons met vragen over personen die namens Woongoed Zeeuws-Vlaanderen aan de deur komen. Het gebeurt vaak dat huurders achteraf bellen of het wel klopt. Het blijkt dan dat ze niet doorvragen en dus ook niet goed weten wie ze voor zich...

Lees meer

Huur overschrijven naar woongoed

De invoer van de nieuwe privacywetgeving heeft gevolgen voor de verwerking van betaalopdrachten. Banken zijn verplicht het IBAN en de naam mee te geven. Met de nieuwe privacywetgeving stoppen banken met het melden van het adres op rekeningafschriften....

Lees meer

De heer van Lith neemt afscheid van de RvC

Na acht jaar lidmaatschap neemt Erik van Lith eind december afscheid van de Raad van Commissarissen (RvC). De totale toegestane zittingsduur van acht jaar is verstreken. Erik had zitting in de RvC op voordracht van onze Maatschappelijke Advies Raad (MAR)....

Lees meer

Ambitieuze plannen lopen niet altijd gesmeerd

Visitatierapport

Vorige keer meldde ik u al dat een onafhankelijke commissie bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een zogenaamde visitatie aan het uitvoeren was. De commissie onderzocht welke maatschappelijke prestaties wij leverden in de afgelopen vier jaar....

Lees meer

Nieuwe website voor de Stichting Huurdersbelangen

SHB Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een onafhankelijke organisatie die de belangen van alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen behartigt.

Website vernieuwd
Er is de afgelopen periode hard gewerkt om onze website in een nieuw jasje te steken. En dat is...

Lees meer

Een nieuwe editie van het WoongoedNieuws

Het nieuwe WoongoedNieuws is weer uit. WoongoedNieuws is ons bewonersmagazine.

In dit nummer onder andere een interview met twee medewerkers die beiden veertig jaar in dienst zijn, een interview met een trouwe huurder, een update van onze lopende...

Lees meer