Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Nieuws

De huurkrant

De nieuwe Huurkrant is weer uit. Dit jaar met name aandacht voor de bevriezing van de huren én voor de eenmalige huurverlaging die verplicht is voor huurders die relatief te duur wonen. Heeft u interesse in een exemplaar, dan kunt u deze vanaf begin april...

Lees meer

Aandacht voor mensen, aandacht voor groen

Sociaal Tuinieren, een mooi initiatief van de landelijke Stichting Present. Stichting Present Terneuzen ging hiermee aan de slag met een pilotproject. Present zet zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal...

Lees meer

De huurwijzer

De huurwijzer is een kwartaalblad voor huurders van de woonbond. In de huurwijzer vindt u informatie over de bevriezing en de verlaging van sociale huren, verhalen over huurders en diverse tips voor in en rond uw woning.

Heeft u interesse in een...

Lees meer

Nieuwe editie van het Woongoed nieuws!

De nieuwe editie van het WoongoedNieuws is weer uit. WoongoedNieuws is ons bewonersmagazine waarin we u vier keer per jaar op de hoogte houden van wat er speelt bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

In dit nummer onder andere aandacht voor de eenmalige...

Lees meer

Goed nieuws voor de huurder!

De jaarlijks terugkerende huurverhoging in juli gaat dit jaar niet door. Dat is goed nieuws voor u en dat gun ik u uiteraard van harte. Dat neemt niet weg dat wij als Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een andere keuze voor ogen hadden.

Onze insteek
Wij wilden...

Lees meer

KWH-Huurlabel staat voor kwaliteit

Met trots kunnen we zeggen dat we opnieuw het keurmerk KWH-Huurlabel behaalden. We scoorden een gemiddelde van een 8 en minimaal 85% van de huurders die reageerden, gaven een zes of hoger. Ons KWH-Huurlabel is verlengd tot 2023. Het is voor ons belangrijk...

Lees meer

Leefbaarheid in onze wijken

Als woningcorporatie hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat over het creëren van schone, veilige wijken die aantrekkelijk zijn om te wonen. Door te investeren, kunnen we wijken opknappen en woongenot bevorderden. Soms gaan we aan...

Lees meer

Toekomstbestendige woningen uit de fabriek in Zeeland

Samen met woningcorporatie Beveland Wonen namen wij deel aan een interview voor het magazine over 'Prestatieafspraken en de Woningbouwopgave' van het ministerie van BZK (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties). Het onderwerp van gesprek is dat...

Lees meer

Tiny houses als tussenoplossing in Vogelwaarde

In Vogelwaarde komen op het terrein van Hoeve la Salette vijf tiny houses te staan. Met deze kleine, volwaardige, vrijstaande huisjes wordt een nieuwe voorziening gecreëerd. Die staat tussen beschermd wonen in een instelling en zelfstandig wonen in. De...

Lees meer

Een mooi initiatief van Hulst voor Elkaar

Voel je je alleen? Hulst voor Elkaar helpt om contact met anderen te krijgen.

Lees meer