Spring naar hoofd-inhoud

Studentenhuisvesting Utrecht

Gaan studeren in Utrecht?
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen investeert al enkele jaren in studentenhuisvesting in Utrecht. Wij reserveren elk jaar elf studentenkamers via de lokale corporatie  SSH voor Zeeuws-Vlaamse studenten. Hierdoor bestaat de mogelijkheid voor een aantal studenten om via ons met voorrang huisvesting te krijgen in deze studentenstad.

 

Voor schooljaar 2023/24 zijn de plaatsen inmiddels ingevuld. Als er zich nog studenten aanmelden, dan is dat voor het schooljaar 2025/26.

Voorwaarden

  • De student moet in Zeeuws-Vlaanderen wonen.
  • De student moet zich inschrijven bij de lokale corporatie SSH Utrecht.
  • De student moet ook bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een inschrijfformulier voor studentenhuisvesting invullen. Wij zenden dit formulier door naar de lokale corporatie.
  • De voorrangsregeling geldt alleen voor kamers, niet voor woningen.
  • De regeling geldt voor (Klein)kinderen van onze huurders.

Heeft u interesse?
Voor meer informatie of een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met onze publieksbalies. U kunt ook direct het inschrijfformulier invullen.

Toewijzing
Het toewijzen van de kamers gebeurt via de lokale corporatie. Wij hebben daar geen enkele invloed op.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Na het inleveren van het inschrijfformulier bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en SSH Utrecht krijgt de student extra inschrijftijd zodat hij of zij hoger op de wachtlijst komt. Vervolgens kan de student via de website van SSH Utrecht reageren op het aanbod van vrijkomende kamers. Zelfstandige kamers en studio’s zijn uitgesloten van deze regeling. De studentencomplexen liggen verspreid in Utrecht, maar vele staan in de Uithof (Science Park). Het gaat om grote gebouwen die onderverdeeld zijn in ‘huizen’. Door de extra inschrijftijd komt de student vaak al direct op de lijst van de eerste tien tot vijftien kandidaten voor de kamer. Is dit het geval dan wordt de student uitgenodigd om te hospiteren. Hospiteren is te vergelijken met solliciteren. De bewoners van het ‘huis’ organiseren een hospiteeravond. De bewoners en de kandidaat ontmoeten elkaar en maken kennis. Er moet een klik zijn tussen de twee partijen. De bewoners mogen zelf een keuze maken uit de kandidaten. De hospiteeravond kan in de woning zijn of online. Hospiteren kan lastig zijn, want het lukt soms pas na een aantal keren om aan een kamer te komen.