Spring naar hoofd-inhoud

Buurtbemiddeling

Hebben uw buren op uw huis gepast, voor de planten gezorgd en het gras gemaaid terwijl u weg was? Het gezegde ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ is dan waarschijnlijk zeer herkenbaar voor u. Helaas is het contact tussen buren in sommige gevallen minder prettig.

Buurtbemiddeling helpt buren bij het zoeken naar een oplossing van hun conflict. Bewoners schakelen buurtbemiddeling vaak in als het conflict zo hoog is opgelopen dat ze zelf geen uitweg meer zien. Het gaat veelal om stank, geluidsoverlast, slecht tuinonderhoud en afval dat rondslingert. In de meeste gevallen attenderen wijkbeheerders of de politie bewoners op buurtbemiddeling. De bemiddelaars zorgen niet zozeer voor panklare oplossingen, maar helpen de buren om weer op een normale toonhoogte met elkaar in gesprek te komen. Vervolgens kunnen de buren onder begeleiding van de bemiddelaars samen een oplossing bedenken. Vaak zijn wat aanpassingen in het gedrag nodig of wat begrip voor elkaars situatie. Buurtbemiddeling werkt vaak prima als de buren er allebei belang in zien om hun conflict op te lossen.

Buurtbemiddeling is een initiatief  van de politie, Clavis, Woonstichting Hulst, de gemeenten Terneuzen, Hulst, Sluis en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Deze vijf samenwerkende partijen willen hiermee de leefbaarheid in de buurten verbeteren.

Waar meld ik mijn klacht?
Klachten kunt u melden via de onderstaande e-mailadressen. Uw klacht komt dan rechtstreeks terecht bij buurtbemiddeling Terneuzen, Hulst en Sluis.

Tips over hoe je om gaat met burenoverlast vind je op de website www.problemenmetjeburen.nl

Buurtbemiddeling Terneuzen
Tel: 06 – 20260665
buurtbemiddeling@terneuzen.nl

Buurtbemiddeling Hulst
Tel: 06 – 54311465
buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl

Buurtbemiddeling Sluis
Tel: 06 – 20260665
buurtbemiddeling@gemeentesluis.nl

Handelingswijze buurtbemiddeling Terneuzen, Hulst en Sluis (AVG).

Bent u niet tevreden over de diensten van buurtbemiddeling dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure. Deze is op te vragen via het vermelde telefoonnummer van buurtbemiddeling.