Spring naar hoofd-inhoud

Leefbaarheid

Wij houden ons ook bezig met het leefbaar maken én houden van de kernen waar wij woningen verhuren. Op deze manier laten wij onze maatschappelijke betrokkenheid zien en dragen we bij aan een leefbare samenleving. Een goede woning alleen is namelijk geen garantie om plezierig te wonen. Onder andere de omgeving, het straatbeeld en de voorzieningen zijn hiervoor mede bepalend. Wij richten ons daarbij op activiteiten waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders centraal staat. Natuurlijk weet u als geen ander wat er in uw buurt of dorp beter kan op het gebied van leefbaarheid. Wij horen dat graag van u.

Onder leefbaarheid valt:

  • inbraakbeveiliging;
  • bestrijding woonoverlast;
  • buurtbemiddeling;
  • schoonmaakacties;
  • groenvoorziening;
  • bewonersinitiatieven.

Sponsoring
Volgens de Woningwet mogen wij als corporatie geen activiteiten sponsoren.