Spring naar hoofd-inhoud

Samen met bewoners

Samen met onze huurders werken we aan goede dienstverlening. We willen in de toekomst (nog) beter samenwerken met onze huurders. Dit doen we door vaker in gesprek te gaan. Vorig jaar (in 2023) vonden al informatiemarkten plaats in de drie gemeenten. Dit willen we graag voortzetten. Ook zijn we van plan om in 2024 een digitaal huurderspanel op te richten waar huurders kunnen meepraten over verschillende onderwerpen.

Daarnaast speelt de Stichting Huurdersbelangen (SHB) een grote rol. Zij behartigen de belangen van alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.