Spring naar hoofd-inhoud

Bewonerscommissies

We willen de huurders op allerlei manieren betrekken. Hiervoor zijn een aantal commissies en een belangengroep in het leven groepen. De grootste is de Stichting Huurdersbelangen (SHB). Zij zijn formeel gezien, vanuit de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv), een huurdersorganisatie. Zij kunnen het meeste bijdragen aan het beleid van de organisatie. Zij mogen bijvoorbeeld meepraten met diverse onderwerpen die de gehele corporatie aangaan.

Een andere manier voor bewoners om hun stem te laten horen, is via een bewonerscommissie. Op dit moment hebben zijn er helaas geen bewonerscommissies meer actief.