Spring naar hoofd-inhoud

Asbest

Twijfelt u over asbest in uw woning? Neem dan gerust contact op met de opzichter. Hieronder vindt u informatie over asbest in en om uw woning. Asbest is in de meeste gevallen niet schadelijk voor u als bewoner. Met deze informatie kunt u de juiste maatregelen treffen. Uiteraard hebben wij als Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hierin onze verantwoordelijkheid. Hieronder leest u wat u in zo’n geval van ons mag verwachten.

Wat is asbest?
Asbest leek vroeger een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk en bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Die vezeltjes zijn de boosdoeners. Als ze vrijkomen en ingeademd worden, kunnen ze ernstige ziektes veroorzaken. Asbest wil niet altijd zeggen dat uw woning onveilig is. Bijvoorbeeld onbeschadigd hechtgebonden asbest is namelijk ongevaarlijk zolang u dit niet bewerkt of beschadigt.

Vuistregels asbest

 • Klussen in een woning die gebouwd is voor 1994? Vraag bij twijfel advies aan onze opzichters.

 • Nooit zomaar zelf asbest verwijderen. Ook geen vloerzeil of golfplaat.

 • Neemt u altijd contact op met een opzichter als u een asbesttoepassing wilt laten verwijderen.

 • Nooit in asbest gaten boren of asbest verzagen, schuren of breken. Zonder ons te contacteren zijn we hiervoor niet aansprakelijk maar kunnen wij u juist aansprakelijk stellen voor de extra kosten.

 • Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag advies aan onze opzichters.

 • Wilt u iets overschilderen waarvan u vermoedt dat het asbest is? Neemt u dan eerst contact op met een opzichter. Niet gaan schuren! Eerst bellen!

Soorten asbest
Er zijn verschillende soorten asbest met verschillende technische benamingen die ook op verschillende manieren zijn gebruikt. Al die soorten kunnen we verdelen in twee hoofdsoorten:

 • ‘hechtgebonden’ asbest
  de asbestvezels zijn stevig verankerd in een basismateriaal (bijvoorbeeld golfplaat van asbestcement);
 • ‘niet hechtgebonden’ asbest
  de asbestvezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in een basismateriaal en kunnen dus makkelijk losraken (bijvoorbeeld asbestkoord en brandwerende beplating). Als wij ‘niet hechtgebonden’ asbest aantreffen, zorgen wij altijd voor een veilige oplossing. Ook als u of een vorige huurder dit materiaal zelf aanbracht. Als het nodig is de asbest te verwijderen dan gebeurt dit veilig en door gespecialiseerde bedrijven.

Groot onderhoud
Bij Groot Onderhoud aan woningen van vóór 1994 doet de opzichter een visuele inspectie bij de woning. Bij het vermoeden van asbest laat de betreffende opzichter een asbestonderzoek uitvoeren. Als daaruit blijkt dat er gewerkt moet worden aan of in een ruimte waar zich asbesthoudend materiaal bevindt, dan verwijdert een gespecialiseerd bedrijf eerst de asbest. Soms bestaat de kans dat aanwezig asbest tijdens of na afloop van de (sloop)werkzaamheden tot gezondheidsrisico’s kan leiden. Ook in dit geval schakelen we altijd een gespecialiseerd bedrijf in om het asbest te verwijderen.