Spring naar hoofd-inhoud

De studententerugkeerregeling

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen kent een studententerugkeerregeling. Als maatschappelijk betrokken organisatie vinden wij het belangrijk een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in onze regio. Met deze regeling vergroten wij de kans voor jongeren om hier te komen wonen, werken en eventueel een gezin te stichten. Dat is goed voor onder andere scholen, verenigingen, middenstand, werkgelegenheid en het in stand houden van voorzieningen in de kernen. Studenten die na hun studie terug willen naar Zeeuws-Vlaanderen, kunnen zich inschrijven bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Ze krijgen dan voorrang op andere woningzoekenden. We streven naar een woning binnen vier maanden. Deze regeling geldt voor maximaal twintig adressen per jaar. Daarnaast geven wij ook voorrang aan leraren en huisartsen in opleiding die een baan krijgen in onze regio en snel een woning nodig hebben.

Lees verder onder de link hoe je hiervoor in aanmerking komt.