Spring naar hoofd-inhoud

Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?
Corporaties moeten passend toewijzen. Heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? Dan mogen woningcorporaties alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dat heet ‘passend toewijzen’. Met het passend toewijzen wil de overheid ervoor zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Maar ook dat huurders met een hoger inkomen niet een woning kunnen huren met een te lage huurprijs. Huishoudens krijgen door deze regeling een woning met een huur die aansluit bij hun inkomen. Daarnaast moeten corporaties het grootste deel van hun nieuwe contracten afsluiten met huurders met een lager inkomen maar voor woningzoekenden met een hoger inkomen hebben we ook mogelijkheden. Daarbij gelden nog voorrangsregelingen voor bepaalde groepen zoals huurders die moeten verhuizen vanuit een sloopwoning. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan deze regels te houden.

Op welke woning mag ik reageren?
Als u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u in het overzicht zien voor welke woningen uit ons woningaanbod u in aanmerking komt. Als uw inkomen onder de huurtoeslaggrens ligt, dan komt u in aanmerking voor een woning waarvan de huurprijs (in 2023) lager ligt dan € 647,19 óf € 693,60 (afhankelijk van uw gezinsgrootte). Inwonende kinderen tellen wel mee bij het aantal personen per huishouden, maar niet bij de berekening van het inkomen. Via de website www.toeslagen.nl kunt u controleren of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Zorg dat uw inkomensgegevens bij ons bekend zijn!
Heeft u interesse in een huurwoning? Zorg dan dat u, vóórdat u zich inschrijft, in het bezit bent van een inkomensverklaring van de Belastingdienst! Wij zijn verplicht om uw inkomen te toetsen voordat wij u een woning toewijzen. Dit doen wij uitsluitend door middel van een recente inkomensverklaring. Een inkomensverklaring kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst (0800-0543). Het duurt circa vijf werkdagen voordat u het formulier in uw bezit heeft. Vraag het dus op tijd aan! 

Heeft u een hoger inkomen?
Als sociale woningcorporatie zijn we wettelijk verplicht om woningen/appartementen toe te wijzen aan kandidaten met een inkomen tot maximaal € 44.035 voor een eenpersoonshuishouden  of maximaal € 48.625 (prijspeil 2023) voor een meerpersoonshuishouden. Slechts een beperkt aantal woningen kunnen we toewijzen en verhuren aan kandidaat huurders met een inkomen net boven de eerder genoemde inkomensgrens.