Spring naar hoofd-inhoud

Inschrijven voor een huurwoning in Zeeuws-Vlaanderen

Van inschrijven tot huren; de spelregels van het inschrijven bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Bent u op zoek naar een woning in Zeeuws-Vlaanderen dan kunt u zich bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen inschrijven voor een huurwoning via MijnWoongoed. Hoe dit precies werkt, leest u in onderstaand stappenplan.

  Stappenplan; van inschrijven naar huren

  Voordat u kunt reageren op het woningaanbod is het erg belangrijk dat u zorgt dat de inschrijving compleet is. Alleen dan nemen wij uw aanvraag in behandeling. 

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van aanvrager, verhuist u met een tweede aanvrager, dan ook van de tweede aanvrager een kopie van een geldig legitimatiebewijs; Uw identiteitsbewijs gebruiken wij uitsluitend voor het controleren van uw persoonsgegevens. Na controle vernietigen wij deze. Graag uw BSN nummer onleesbaar maken.
  • recente inkomensgegevens. Hiervoor moet u een inkomensverklaring van de Belastingdienst van het voorgaande jaar inleveren.

   Een inkomensverklaring kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst (0800-0543). Dit kan digitaal bij de Belastingdienst met uw digid code. U ontvangt dan direct het document in uw mailbox. Telefonsch aanvragen kan ook met uw BSN nummer. Het duurt dan ongeveer vijf werkdagen voordat u het formulier in uw bezit heeft. Vraag het in dit geval dus op tijd aan! De inkomensverklaring moet van voorgaand jaar zijn of van maximaal twee jaar geleden. Verhuist u met een tweede aanvrager dan moet u van beiden een inkomensverklaring uploaden. Dit kunt u doen onder de gegevens van de tweede aanvrager.

  Na ontvangst van uw volledige inschrijving, dus met de verplichte documenten, registreren wij uw aanvraag. Met het inzenden van uw inschrijving gaat u met het volgende akkoord:

  • Wij nemen uw gegevens op in een digitale persoonsregistratie (voor eigen gebruik).
  • Wij winnen zo nodig aanvullende informatie in over de juistheid van uw gegevens.

  Wij beëindigen uw aanvraag of nemen deze niet in behandeling om onderstaande redenen:

  • Op uw eigen verzoek.
  • U gaat een woning van ons huren.
  • U reageert niet op een schriftelijke woningtoewijzing of een enquête om uw inschrijving te  verlengen.
  • U geeft een adreswijziging niet door waardoor wij verzonden correspondentie retour ontvangen.
  • De verstrekte informatie in uw aanvraag was onvolledig of incorrect en had de intentie om bepaalde gegevens achterwege te laten.

  Naast bovengenoemde punten behoudt Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zich nadrukkelijk het recht voor om ook op andere gronden uw aanvraag niet in behandeling te nemen of te beëindigen.

  Als de inschrijving door ons akkoord is bevonden dan kunt u reageren op ons woningaanbod. Het woningaanbod vindt u terug via MijnWoongoed. Inloggegevens hiervoor heeft u tijdens de inschrijving zelf aangemaakt. U kunt een profiel maken met een voorkeur voor type woning en woonplaats. Komt er een passende woning vrij dan ontvangt u een tipbericht in uw mailbox. Hierop kunt u reageren. Nadat de termijn verlopen is, volgt door ons de definitieve toewijzing. Hierbij houden wij rekening met de inschrijftijd en passendheid van de woning. 

  Met name woningzoekenden die langer ingeschreven staan, moeten er op letten dat hun gegevens recent zijn.

  Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? Dan mogen woningcorporaties alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dat heet ‘passend toewijzen’. Voordat we een woning aan uw toewijzen, bekijken we al u gegevens of u in aanmerking komt voor een bepaalde woning. In eerste instantie ontvangt u van ons een voorlopig aanbod.

  Krijgt u een voorlopig aanbod, dan nemen wij telefonisch of per e-mailbericht contact met u op. Hierin vragen wij u of uw inderdaad interesse heeft in de woning en moet u binnen 48 uur inleveren:

  • recente loonstrook of uitkeringsspecificatie.
  • recente verhuurdersverklaring van uw huidige woning.
  • Uittreksel Basis Registratie Formulier Personen(BRP). Dit vraagt u op bij de gemeente waar u bent ingeschreven en toont het overzicht van de adressen waar u bent en bent geweest.
  • Heeft u een bewindvoerder of curator? Dan moet u ook de rechterlijke beschikking hiervan inleveren.
  • Wat is de reden van uw verhuizing, waarom zoekt u een (andere) woning.

  Deze gegevens mailt u naar info@woongoedzvl.nl met vermelding van uw naam en adres. Na ontvangst van uw gegevens ontvangt u van ons verder bericht. Heeft u niet eerder van ons gehuurd, dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek.

  Het is mogelijk om de woning te bezichtigen voordat u definitief akkoord gaat. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de wijkbeheerder.

  Als wij u een voorlopig aanbod doen, horen wij natuurlijk graag of u interesse heeft. Heeft u geen interesse in het aanbod, geef ons dat dan door met een korte reden van weigering. 

  Mag u onbeperkt weigeren?
  Weigert u drie keer een interessepeiling, een voorlopig- of schriftelijk aanbod dan levert u uw inschrijftijd in. Uw nieuwe inschrijfdatum is dan de dag van ontvangst van uw weigering. Reageert u niet op een voorlopig aanbod of interessepeiling per e-mail, dan zien wij dit als weigering. Uw inschrijving blijft wel actueel. U kunt dus blijven reageren op andere woningen.

  Geen reactie op schriftelijk aanbod
  Let op! Reageert u niet op een schriftelijk aanbod? Dan vervalt uw inschrijving. U kunt dan niet meer reageren op het woningaanbod.

  Uw inschrijving verlengen
  Eenmaal per jaar ontvangt u van ons een e-mail of een brief. Hierin vragen wij u of u uw inschrijving wilt verlengen. U reageert daarop door het sturen van een e-mail. Reageert u niet of zoekt u geen woning meer dan vervalt uw inschrijving.

  Gaat u akkoord met het voorlopig aanbod en levert u de benodigde gegevens in, dan nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Is alles in orde? Dan ontvangt u een definitief schriftelijk aanbod. Mogelijk ziet u alsnog toch af van het aanbod. Stuur het antwoordformulier dan terug met de reden van weigering.

  Als er goederen ter overname in de woning zijn, dan is het belangrijk dat de oude bewoner op het opzegformulier aangeeft dat wij naam en telefoonnummer mogen doorgeven aan de nieuwe huurder. De nieuwe huurder ontvangt deze gegevens van de oude bewoner. Vervolgens kunt u samen de overname regelen. Wij spelen hierbij geen bemiddelende rol. Dit is een zaak tussen de huurders. De nieuwe huurder is niet verplicht zaken over te nemen. In de volgende gevallen moet de vorige bewoner overnamegoederen verwijderen uit de woning:

  • de nieuwe huurder gaat niet akkoord met de overname;
  • er vindt renovatie plaats tijdens de leegstand;
  • de woning gaat in de verkoop.

  De vorige bewoner verwijdert de achtergelaten zaken voor de einddatum van de huurovereenkomst.

  Per post ontvangt u van ons een map met daarin het huurcontract, de eerste nota, het machtigingsformulier en enkele praktische gegevens zoals een lijst met belangrijke telefoonnummers. Na het tekenen van het huurcontract kunt u deze naar ons terug sturen.

  Eerste nota betalen
  Het bedrag van de beginnota maakt u uiterlijk vier dagen vóór de ingangsdatum van de huur naar ons over.

  U ontvangt de sleutels van de woning van de opzichter op de ingangsdatum van de overeenkomst. De sleuteluitreiking gebeurt in uw nieuwe woning. Hij controleert samen met u de woning.

  Wij wensen u veel geluk in uw nieuwe woning!

  Inschrijven voor zorgwoningen

  Schrijft u zich in voor een zorgwoning dan kan dit ook via de website. Let er op dat u bij het inzenden van uw gegevens vermeld dat u interesse heeft voor een zorgwoning. Is inschrijven via de website voor u moeilijk of heeft u geen computer dan kunt u terecht bij de publieksbalies in Axel of Oostburg. Schrijft u zich in via de website geef dan per e-mailbericht door voor welke zorgwoningen u zich wilt inschrijven. De zorgwoningen verhuren we in eerste instantie in overleg met de zorgverlener. Kandidaten met een zorgbehoefte krijgen hierbij voorrang bij het toewijzen. Een enkele keer lukt het niet om via de wachtlijst te verhuren, dan komt de woning alsnog op de website te staan.

  Inschrijven koopwoning

  Wilt u zich inschrijven voor een koopwoning of een vrije kavel? Dan kunt u zich inschrijven bij de makelaar.