Spring naar hoofd-inhoud

We investeren in duurzame woningen

Omdat al onze woningen in 2050 CO2 neutraal moeten zijn, investeren we flink in duurzaamheid. Woningen energiezuinig maken leidt tot meer wooncomfort en lagere energielasten voor huurders en het levert milieuwinst op. Dit doen we door woningen te isoleren, zonnepanelen en dubbelglas te plaatsen en woningen gasloos te maken. De kosten voor de extra maatregelen rekenen we niet door aan de zittende huurders zodat deze meteen het voordeel genieten van de lagere energielasten. Bij mutatie verhogen we de huur naar de nieuwe streefhuur volgens ons woonlastenbeleid. Ook wijzen we huurders op het eigen bewonersgedrag door bijvoorbeeld een uitgebreide folder mee te geven met duurzaamheidstips.

Proefprojecten
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zoekt duurzame oplossingen in nieuwbouw, onderhoud en renovatie. Daarom voeren we proefprojecten uit om op verschillende manieren woningen duurzaam te maken. Na een jaar kijken we of de resultaten naar wens zijn. Zo weten of we bepaalde technieken wel of niet moeten installeren in meerdere woningen.