Spring naar hoofd-inhoud

Duurzaamheid belangrijk voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

We investeren in duurzame woningen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zoekt duurzame oplossingen in nieuwbouw, onderhoud en renovatie en ontwikkelt energiebesparende maatregelen. Wij vinden het belangrijk om de woonlasten voor onze huurders laag te houden. Daarnaast draagt dit bij aan het wooncomfort van onze huurders en leveren we zo als organisatie een bijdrage aan een duurzame samenleving. We investeren dan ook fors in het duurzamer maken van onze woningvoorraad. We hebben een duurzaamheidsbeleid opgesteld voor de periode van 2015-2020.

Onze prioriteit ligt bij energiebesparing in zowel bestaande woningen als nieuwbouw, energiebesparing met duurzame energie en besparing met bewonersgedrag. De kosten voor de extra maatregelen rekenen we niet door aan de zittende huurders zodat deze meteen het voordeel genieten door lagere energiekosten. Bij mutatie verhogen we de huur naar de nieuwe streefhuur volgens ons woonlastenbeleid.

Energiebesparing in bestaande voorraad
Tijdens onderhoud, renovatie of mutatie brengen we onze woningen naar een hoger energielabel door bijvoorbeeld het plaatsen van dubbelglas en het aanbrengen van isolatie.

Nieuwbouw
Bij nieuwbouw volgen we minimaal de wettelijke eisen op het gebied van energiezuinigheid. De realisatie van de energiezuinige prefab woningen in Oostburg was een belangrijke stap in onze duurzaamheidsambitie. Deze woningen werden gerealiseerd volgens het zogenaamde nul-op-de-meter principe. De term suggereert dat bewoners geen energielasten meer zouden hebben. Dit is echter een genormeerd uitgangspunt. Afhankelijk van het gebruik door de bewoner kan deze in de praktijk toch energie moeten afrekenen.

Duurzame energie
In de afgelopen twee jaar hebben we al een flink aantal zonnepanelen geplaatst. Tot 2020 voorzien we jaarlijks 250 woningen van zonnepanelen.