Spring naar hoofd-inhoud

Huurcommissie

Heeft u een klacht over de huurprijs, kosten van onderhoud aan uw woning, de servicekosten of eventuele nutsvoorzieningen en vindt u samen met ons hiervoor geen oplossing? De huurcommissie helpt u bij het oplossen van deze klachten.

Elke huurder kan een beroep doen op de huurcommissie. Zij beoordelen de situatie en doen hierover een uitspraak. Een uitspraak van de huurcommissie is bindend. De huurcommissie is een onafhankelijke overheidsinstelling. Naast het beoordelen van de ernst van individuele klachten verstrekt de huurcommissie ook informatie door middel van brochures en via hun website.

De huurcommissie kunt u onder andere inschakelen als:

  • u het niet eens bent met de door de verhuurder voorgestelde huurverhoging;
  • u het niet eens bent met huurverhoging na woningverbetering;
  • u tijdelijke huurverlaging wilt vanwege achterstallig onderhoud;
  • u nog geen zes maanden woont in een woning en wilt weten wat een redelijke huurprijs is;
  • u denkt dat u teveel of onterecht servicekosten betaalt of een te hoog maandelijks voorschot voor de nutsvoorzieningen krijgt;
  • u huurverlaging wilt omdat het aantal punten niet klopt of omdat uw inkomen is gedaald nadat u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen. 

Heeft u een vraag of klacht over één of meerdere van bovenstaande punten kijk dan op de website van de Huurcommissie. Hier kunt u een formulier digitaal invullen of een formulier downloaden dat u ingevuld stuurt naar de Huurcommissie; postbus 16495; 2500 BL Den Haag. Ook kunt u uw vraag per telefoon stellen op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur op 1400.