Spring naar hoofd-inhoud

Zelf uw woning verbeteren (ZAV)

Veranderingen en aanpassingen in de woning

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is in principe verantwoordelijk voor aanpassingen aan de woning. Maar wilt u uw huurwoning veranderen naar eigen smaak dan is dat anders. Als u zich houdt aan bepaalde afspraken dan is dat meestal geen probleem! Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat u naar uw zin woont in een prettige en veilige woonomgeving die aansluit bij uw woonwensen. Wilt u zelfstandig een voorziening aanbrengen (ZAV) in uw woning, dan kunt u dit bij ons aanvragen.

Heel veel mag, niet alles
Iedereen begrijpt dat een woning niet slechter mag worden van een aanpassing. Daarom mag er veel maar niet alles. Een dragende wand mag u natuurlijk niet verwijderen, want dan ondermijnt u de constructie. U mag ook geen plafonds van zachtboard en/of kunststof aanbrengen, omdat dan de brandveiligheid in gevaar is.

Toestemming van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
Wilt u een aanpassing doorvoeren in uw huurwoning dan moet u dit altijd bij ons aanvragen. Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden en invullen. Binnen drie weken hoort u van ons of u toestemming krijgt. Het kan voor komen dat er omstandigheden zijn waardoor wij een aanvraag moeten afwijzen. Als dat gebeurt, krijgt u dat met opgave van redenen te horen. Als u in het verleden al heeft geklust zonder overleg met ons, heeft u nog steeds de mogelijkheid om toestemming te vragen voor de aanpassing. U kunt dan op het aanvraagformulier aangeven voor welke aanpassing u toestemming wilt.

Voorwaarden

  • Wanneer u wilt klussen in de woning moet u eerst toestemming vragen aan ons. Onze opzichter bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden wij uw toestemming verlenen om een aanpassing te realiseren in uw woning.

  • Bij constructieve aanpassingen moet u onze opzichter inschakelen voor het toezicht op de werkzaamheden.

  • U moet deugdelijke materialen gebruiken en de veranderingen moeten voldoen aan de eisen van de gemeentelijke bouwverordening, Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, de nutsbedrijven, de brandweer en onze kwaliteitseisen.

  • Alle uit de woningverandering voortkomende kosten en risico‚Äôs, zowel financieel als bouwkundig, zijn voor rekening van de aanvrager. Bijvoorbeeld de aansprakelijkheid met betrekking tot gebreken en het afsluiten van verzekeringen.

  • Wanneer wij bij het leegkomen van de woning constateren dat er zonder toestemming veranderingen zijn aangebracht dan toetsen wij de veranderingen op de kwaliteitseisen. Wanneer uw verandering niet voldoet, moet u alles ongedaan maken. Wanneer uw verandering wel voldoet, mag het blijven zitten.

Als u de woning verlaat
U kunt bij het verlaten van de woning de door u zelf aangebrachte voorziening altijd weer meenemen. Houdt u wel in de gaten dat u een gelijkwaardige voorziening moet terugplaatsen. Bijvoorbeeld: als u uw keuken meeneemt bij het verlaten van de woning, dan wordt van u verwacht dat u een keuken terug plaatst die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke keuken.  

Hulp van de woningcorporatie
U kunt altijd advies vragen aan ons. Per slot van rekening kennen wij de bouwkundige aspecten van uw huis door en door. De opzichter komt graag bij u langs om uw plannen te bespreken en advies te geven. Dit kost u niets. U kunt ons bellen of via het aanvraagformulier om advies vragen.