Spring naar hoofd-inhoud

Leer uw buurt en buren kennen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen streeft naar een situatie waarin buren een beroep op elkaar doen als dat nodig is. Om elkaar te helpen, om een boodschapje te doen, om de vuilnisbak buiten te zetten, om elkaar te durven aanspreken op overlast en dit samen op te lossen, enzovoorts. Om dit te bereiken, moeten mensen elkaar in ieder geval kennen. Wij zien het als onze taak om huurders hierin te stimuleren.

Wij hopen natuurlijk dat daar de ideale situatie uit voortkomt zoals hierboven beschreven. Een grote steun hierin zijn de wijk- of dorpsraden in de gemeenten HulstTerneuzen en Sluis. Zij vertegenwoordigen bewoners en hebben daarbij een adviserende taak. Ze geven door 'wat er leeft' onder de bewoners en zijn aanspreekpunt voor het gemeentebestuur en ook voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Wij stimuleren dat zij nieuwe bewoners wegwijs maken in de wijk of kern. Ook wijkbeheer van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen speelt hierin een rol.