Spring naar hoofd-inhoud

Spoed/urgentie

Urgentie
Heeft u met spoed woonruimte nodig? Moet u of uw gezin vanwege een noodsituatie zo snel mogelijk verhuizen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? In heel bijzondere of bedreigende situaties kunt u misschien in aanmerking komen voor urgentie.

Stappenplan

 1. Calamiteit; u kunt niet meer in de woning verblijven door brand, (buiten uw schuld om ontstaan) of natuurgeweld. Uw woning is hierdoor langer dan vier maanden niet bewoonbaar.
 2. Huiselijk geweld: U kunt dit aantonen door een proces-verbaal van de politie of officiële brieven/verklaringen van professionele instellingen/betrokken instanties die de noodzaak voor urgentie onderbouwen.
 3. Studenten terugkeerregeling: Deze regeling geldt voor studenten of net afgestudeerde studenten die voor de start van hun studie woonden in Zeeuws-Vlaanderen en die buiten Zeeland wonen en studeren. Deze regeling geldt voor maximaal twintig nieuwe verhuringen aan terugkerende studenten per jaar. U levert hiervoor een beschikking studiefinanciering (DUO) en het opleidingsoverzicht van de gevolgde studie in.
 4. Medisch urgentie: Alleen WMO-indicatie (geen artsverklaring).
 1. u woont minimaal één jaar in Zeeuws-Vlaanderen en bent ingeschreven in de gemeente Hulst, Sluis of Terneuzen; met uitzondering van categorie 3.
 2. u staat ingeschreven bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen als woningzoekende (lopende inschrijving);
 3. u bent achttien jaar of ouder.
 • inkomensverklaring van de belastingdienst, deze mag niet ouder zijn dan twee jaar. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens voor het lopende jaar;
 • formulier basis registratie personen (BRP) met bewonersverleden. Deze vraagt u op bij de gemeente waar u ingeschreven staat;
 • drie recente loonstroken en/of uitkering specificaties;
 • verhuurdersverklaring;
 • toelichting van een instantie/politie/verzekeraar;
 • beschikking bewindvoering.

Voldoet u aan de punten voor urgentie, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Verhuur & Informatie voor het opvragen van een urgentieformulier. Telefoonnummer 0115-636000, keuze 2. (tot 14.30 uur)

Na ontvangst van uw urgentieformulier en alle benodigde documenten beoordelen wij uw aanvraag. Komt u in aanmerking voor urgentie, dan bieden wij u binnen de mogelijkheden een passende woning aan. Urgentie geldt nadrukkelijk niet voor één bepaalde plaats, wijk of woning. Onvolledige aanvragen behandelen wij niet. Krijgt u géén voorrang dan laten wij u dit ook weten. U kunt in dit geval blijven reageren op het woningaanbod.

Weigert u een aanbod dan vervalt uw urgentie.