Spring naar hoofd-inhoud

Spoed/urgentie

U wil het liefst zo snel mogelijk een huurwoning maar slechts in bijzondere situaties krijgt u voorrang. Een formulier hiervoor kunt u opvragen bij de verhuurmedewerkers of afhalen bij één van de publieksbalies. De voorwaarden voor urgentie en hoe u het aan kunt vragen, leest u hieronder.

In welke situaties kunt u voorrang aanvragen?

 1. U kunt niet meer in de woning verblijven door brand (buiten uw schuld om ontstaan).
 2. U verblijft in een veilige opvang door huiselijk geweld.
 3. U  kunt niet meer in de gezamenlijke woning verblijven door een bedreigende situatie, waarbij verhuizing de enige optie is.
 4. Echtscheiding/einde samenwoning met echtscheidingsconvenant of beschikking rechtbank.
 5. Studenten terugkeerregeling. Deze regeling geldt voor studenten of net afgestudeerde studenten die voor de start van hun studie woonden in Zeeuws-Vlaanderen en die buiten Zeeland wonen en studeren. (Deze regeling geldt voor maximaal twintig nieuwe verhuringen aan terugkerende studenten per jaar).

Met uw urgentieaanvraag levert u in:

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP). Dit is op te vragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit geldt voor alle urgentieaanvragen.
 • Situatie 1 : verklaring verzekeraar.
 • Situatie 2,3 of 4: Proces verbaal politie.
 • Situatie 2,3 of 4: Officiële brieven/verklaringen van professionele instellingen/betrokken instanties/politie die de noodzaak voor urgentie onderbouwen.
  Situatie 2,3 of 4: Door beide partijen ondertekende echtscheidingsconvenant/ontbinding van het samenlevingscontract of een beschikking van de rechtbank. Hieruit moet blijken dat u niet in de echtelijke woning kunt blijven wonen.
  Situatie 5: beschikking studiefinanciering (DUO) en opleidingsoverzicht van de gevolgde studie.

Beantwoord vóór uw urgentieverzoek eerst deze vragen:

 1.  U bent achttien jaar of ouder?
  Ja, ga verder naar 2.
  Nee, u kunt geen urgentie aanvragen.
 2. U woont minimaal één jaar in Zeeuws-Vlaanderen.
  Voor regeling 5: u woonde vóór uw studie minimaal één jaar in Zeeuws-Vlaanderen.
  Ja, ga verder naar 3.
  Nee: u kunt geen urgentie aanvragen.
 3. U bent ingeschreven bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen als woningzoekende. Inschrijving is definitief als u hier een bevestiging van heeft.
  Ja, ga verder naar 4.
  Nee: u kunt geen urgentie aanvragen.
 4. U reageerde tijdens de inschrijving drie keer of meer op het passende woningaanbod, maar ontving nog geen toewijzing.
  Ja, ga verder naar 5.
  Nee: u kunt urgentie aanvragen als u 3 keer of vaker reageert op passend woningaanbod.
 5. U heeft een goed huurdersverklaring van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen of een andere verhuurder. Heeft u een koopwoning dan levert u een hypotheekverklaring in.
  Ja, ga verder naar 6.
  Nee, u kunt geen urgentie aanvragen als u huurschuld heeft/achterstand hypotheek of sprake is geweest van overlast in welke vorm dan ook.
 6. Uw inkomen is lager dan € 40.014 voor een eenpersoonshuishouden of € 45.014 voor een meerpersoonshuishouden(prijspeil 2022). Hiervoor geldt het inkomen van alle personen die meeverhuizen en ouder zijn dan achttien jaar. Het inkomen van meeverhuizende kinderen telt niet mee.
  Ja, u kunt een urgentieformulier aanvragen.
  Nee, u kunt geen urgentie aanvragen.

Reactie op uw voorrangsverzoek
Na ontvangst van uw urgentieaanvraag beoordelen wij uw verzoek. Wij nodigen u vervolgens uit voor een intakegesprek voor verdere toelichting. Komt u in aanmerking voor urgentie dan bieden wij u binnen de mogelijkheden een passende woning aan. Urgentie geldt nadrukkelijk niet voor één bepaalde plaats, wijk of woning. Krijgt u géén voorrang dan laten wij u dit ook weten. U kunt blijven reageren op het woningaanbod.

Mag ik weigeren?
Weigert u een aanbod dan vervalt uw urgentie.