Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Stichting Huurdersbelangen (SHB)

Deze stichting behartigt de belangen van de huurders in de ruimste zin van het woord. De leden van de stichting overleggen regelmatig met de directie en is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Regelmatig vindt overleg plaats over zaken als wonen, huren, leefbaarheid, onderhoud en sloop. Voor individuele klachten kunt u rechtstreeks bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen terecht.

Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
P/a Postbus 269
4530 AG TERNEUZEN
Tel.: 0115-636051

mailto:info@shbwoongoedzvl.nl

Lees meer over de SHB op hun website.