Spring naar hoofd-inhoud

Even voorstellen……Peter Zuurbier

Mijn interesse om een bijdrage te leveren aan de MAR is ontstaan door mijn ervaringen en diverse gesprekken met bewoners in Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb veel contacten omdat ik lid ben van de Dorpsraad in Nieuwvliet.

Problematiek in de regio
De Dorpsraad wordt veelvuldig gewezen op de huisvestingsproblematiek in de regio. Dit betreft vooral jonge starters die vanwege oplopende koopprijzen niet in aanmerking komen voor betaalbaar eigen woningbezit, jonge gezinnen die zich willen vestigen in de regio maar te maken hebben met een heel beperkt betaalbaar aanbod, een woningbestand in de regio dat deels zwaar verouderd is en waar investeringen in duurzaamheid niet gefinancierd kunnen worden. 

Leefbaar en goed wonen in Zeeuws-Vlaanderen
Gesprekken met de Dorpsraad, bewoners en bestuurders leerden mij dat daadkracht nodig is om de inkrimping van het bewonersaantal en kwalitatieve achteruitgang van het woningbestand te stoppen. Daartoe is de woningcorporatie een belangrijke schakel, zo heb ik ervaren in mijn vroegere woonplaats Lunteren als voorzitter van de Dorpsraad. In de adviesraad van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hoop ik bij te dragen aan leefbaarheid en goed wonen in Zeeuws-Vlaanderen.

Mijn achtergrond
Ik ben geboren in 1950, getrouwd met Josje en wij hebben twee zoons die ieder weer hun kroost hebben. In mijn loopbaan ben ik werkzaam geweest in Wageningen Universiteit en hield mij bestuurlijk bezig met economische vraagstukken in binnen- en buitenland.