Spring naar hoofd-inhoud

Medehuurders

U woont samen of u wilt graag samen gaan wonen, dan is het verstandig om te weten wat de rechten zijn van uw medebewoner. Hieronder vindt u in het kort een aantal basisregels.

Medehuurderschap
U bent automatisch medehuurder, als u getrouwd bent of geregistreerd partner bent.
Met een samenlevingscontract bent u niet automatisch medehuurder. Dit is het geval als u mee tekent op het huurcontract. Dus niet als u later ‘gaat samenwonen met een samenlevingscontract’.

U wordt medehuurder als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • u woont gedurende minimaal twee jaar samen met de huurder;

 • de medebewoner heeft zijn/haar hoofdverblijf in de woning van de huurder;

 • u bent getrouwd of heeft geregistreerd partnerschap;

 • u staat ingeschreven bij de gemeente op het woonadres;

 • u heeft een duurzame gemeenschappelijke huishouding (het is niet mogelijk om medehuurderschap aan te vragen voor een korte periode);

 • u of uw partner heeft geen huurachterstand op het huidige of een vorig adres.

Hoe kan ik medehuurderschap aanvragen?
U kunt hiervoor een apart aanvraagformulier invullen. Dit kunt u tevens afhalen bij onze publieksbalies. Het formulier moet u beiden ondertekenen. Bij het aanvraagformulier moet u de volgende documenten van de partner meesturen:

 • kopie paspoort/identiteitsbewijs;

 • loonstrook/jaaropgave;

 • inkomensverklaring Belastingdienst van maximaal twee jaar oud;

 • verhuurderverklaring van laatste verhuurder;

 • hypotheekverklaring van uw laatste koopwoning.

Krijg ik bericht of mijn aanvraag wel of niet goed is?
U krijgt binnen tien dagen bericht of uw aanvraag akkoord is. Is dit het geval dan staat het huurcontract vanaf dat moment op beide namen. We mogen een verzoek weigeren, bijvoorbeeld in geval van huurachterstand of als wij klachten hebben over het woongedrag van huurder en/of medebewoners.

Medehuurderschap voor thuiswonende kinderen
Meerderjarige kinderen die nog thuis wonen, kunnen uitsluitend medehuurder zijn als ze nooit zelfstandig hebben gewoond en de ouder(s) verzorgen. Gaan meerderjarige kinderen weer thuis wonen na een periode uitwonend te zijn geweest, dan moet er sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Hoe beëindig ik de medehuurderschap?
Als u de relatie beëindigt en één van de huurders vertrekt dan moet u dit schriftelijk doorgeven aan de verhuurder. De hoofdhuurder behoudt zijn rechten op de woning. Wil juist de medehuurder in de woning blijven wonen dan moet de hoofdhuurder zijn/haar deel van de huur opzeggen. Wij beoordelen uw verzoek. Deze weigeren wij als:

 • de hoofdhuurder huurschuld heeft, die de medehuurder niet kan betalen;

 • er klachten zijn over het woongedrag waar de medehuurder mede verantwoordelijk voor is;

 • uw verzoek duidelijk bedoeld is om u op korte termijn met voorbedachten rade huurder te laten worden na verhuizing van de huurder met wie u samenwoonde;

 • u vanuit financieel oogpunt onvoldoende zekerheid heeft om de huur te kunnen betalen.

Gaan wij akkoord met het verzoek dan  ontvangt de medehuurder een nieuw huurcontract.

Opzegging huur door huurder, medebewoner wil in de woning blijven wonen
De huurder moet de huur schriftelijk opzeggen en aangeven dat één medebewoner blijft wonen in de woning. De medehuurder moet dan contact opnemen met de woonconsulent. De nieuwe hoofdhuurder ontvangt een nieuw huurcontract.

Wij kunnen uw verzoek om het contract over te nemen om meerdere redenen weigeren:

 • u heeft geen duurzame huishouding gehad met de hoofdhuurder, of u heeft geen hoofdverblijf gehad in de woning;

 • u bent niet in staat om de huur te betalen;

 • er zijn klachten over het woongedrag waar de medebewoner ook verantwoordelijk voor is;

 • de hoofdhuurder heeft huurachterstand opgebouwd en u kunt deze niet afbetalen.

Wat gebeurt er bij een overlijden?
Als iemand in uw omgeving overlijdt, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u van alles regelen. Ook het voortzetten of opzeggen van de huurovereenkomst. Lees hier verder.