Spring naar hoofd-inhoud

Medehuurders

Woont u samen met één van onze huurders en wilt u medehuurderschap aanvragen? Dan leest u op deze pagina aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u het medehuurderschap aanvraagt.

Medehuurderschap
U bent automatisch medehuurder, als u getrouwd bent of geregistreerd partner bent. Met een samenlevingscontract bent u niet automatisch medehuurder. Dit is wel het geval als u mee tekent op het huurcontract. Dus niet als u later ‘gaat samenwonen met een samenlevingscontract’.

Hoe word ik medehuurder?

 • U voert samen met de huurder al minstens twee jaar een huishouden. Dat betekent dat u al minstens twee jaar in de woning van de huurder woont en bijvoorbeeld samen met de huurder de vaste lasten deelt en activiteiten verricht;
 • U bent in staat om de huur zelfstandig te betalen.

Daarvoor hebben wij een aanvraagformulier. Dit kunt u ook bij ons opvragen via info@woongoedzvl.nl. Het aanvraagformulier vult u samen met de huurder in. Daarbij levert u aan:

Van u beiden:

 • Kopie identiteitsbewijs, deze verwijderen wij na controle van de persoonsgegevens;
 • Stukken waaruit blijkt dat u samen met de huurder een huishouden voert. Als u de vaste lasten deelt, ontvangen wij graag de bankafschriften waaruit dit blijkt. Voor zover het samen voeren van een huishouden uit andere stukken zou blijken, ontvangen wij graag deze stukken;
 • Als u of de huurder onder bewind staat, ontvangen wij graag het officiële bewijs van de rechtbank dat er beschermingsbewind is uitgesproken, de ‘beschikking’.

Van de beoogd medehuurder:

 • Inkomensverklaring Belastingdienst van vorig jaar. Deze vraagt u op via www.belastingdienst.nl of de Belastingtelefoon 0800-0543.
 • Drie recente loonstroken of een uitkeringsspecificatie;
 • Verhuurdersverklaring van de woning die u laatstelijk heeft gehuurd;
 • Uittreksel Basisregistratie personen (BRP) met uw adreshistorie en ingangsdatum van bewoning. Dit vraagt u aan bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Daarnaast verleent u toestemming aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om bovenstaande gegevens op juistheid te controleren. Als u onjuiste gegevens verstrekt, wijzen wij uw aanvraag af.

Wij beoordelen uw verzoek binnen drie maanden. U ontvangt van ons een brief met de beslissing over uw aanvraag. We mogen een verzoek weigeren, bijvoorbeeld in geval van huurachterstand of als wij klachten hebben over het woongedrag van huurder en/of medebewoners.

Wat gebeurt er als wij akkoord gaan met uw verzoek?
Wij registeren u dan als medehuurder. Als medehuurder bent u net als de huurder verantwoordelijk voor de naleving van alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Dat betekent dat u ook verantwoordelijk bent voor het betalen van de huur, het onderhoud aan de woning en regels zoals dat u moet voorkomen dat u of uw bezoek overlast aan omwonenden veroorzaakt.

 

 

Meerderjarige kinderen die nog thuis wonen, kunnen uitsluitend medehuurder zijn als ze nooit zelfstandig hebben gewoond en de ouder(s) verzorgen. Gaan meerderjarige kinderen weer thuis wonen na een periode uitwonend te zijn geweest, dan moet er sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Als u de relatie beëindigt en één van de huurders vertrekt, dan moet u dit schriftelijk doorgeven aan de verhuurder. De hoofdhuurder behoudt zijn rechten op de woning. Wil juist de medehuurder in de woning blijven wonen, dan moet de hoofdhuurder zijn/haar deel van de huur opzeggen. Wij beoordelen uw verzoek. Deze weigeren wij als:

 • de hoofdhuurder huurschuld heeft, die de medehuurder niet kan betalen;
 • er klachten zijn over het woongedrag waar de medehuurder mede verantwoordelijk voor is;
 • uw verzoek duidelijk bedoeld is om u op korte termijn met voorbedachten rade huurder te laten worden na verhuizing van de huurder met wie u samenwoonde;
 • u vanuit financieel oogpunt onvoldoende zekerheid heeft om de huur te kunnen betalen.

Gaan wij akkoord met het verzoek, dan ontvangt de medehuurder een nieuw huurcontract.

De hoofdhuurder moet de huur schriftelijk opzeggen en aangeven dat de medebewoner blijft wonen in de woning. De medehuurder moet hiervoor contact opnemen met de woonconsulent. De nieuwe hoofdhuurder ontvangt een nieuw huurcontract.

Wij kunnen het verzoek om het contract over te nemen om meerdere redenen weigeren:

 • medebewoner heeft geen duurzame huishouding gehad met de hoofdhuurder, of heeft geen hoofdverblijf gehad in de woning;
 • medebewoner is niet in staat om de huur te betalen;
 • er zijn klachten over het woongedrag waar de medebewoner ook verantwoordelijk voor is;
 • de hoofdhuurder heeft huurachterstand opgebouwd en de medebewoner kan deze niet afbetalen.

Als iemand in uw omgeving overlijdt, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u van alles regelen. Ook het voortzetten of opzeggen van de huurovereenkomst. Lees hier verder.