Spring naar hoofd-inhoud

Eenmalige huurverlaging

Huurverlaging aanvragen kan nog tot en met 30 december 2024!

In 2023 ging voor huurders met een laag inkomen die een woning huren van een woningcorporatie de huur eenmalig omlaag. Dit is afgesproken met de Woonbond, het ministerie en woningcorporaties. U krijgt de eenmalige huurverlaging als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning en staat op dit adres ingeschreven bij de gemeente.
  • Uw kale huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 577,91 (2024) per maand.
  • U woont alleen en uw geregistreerd verzamelinkomen over 2021 is lager dan € 23.250,- per jaar (of € 24.600,- als u AOW krijgt);
  • U woont met twee of meer personen en uw gezamenlijk geregistreerd verzamelinkomen over 2021 is lager dan € 30.270,- per jaar (of € 32.730,- als u AOW krijgt).

Let op: het inkomen van inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar telt niet mee. 

Zelf aanvragen
Heeft u sinds 2022 een laag inkomen? Bijvoorbeeld vanwege recent baanverlies, pensionering of vertrek van een partner of kind? Dan moet u zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. U heeft recht op huurverlaging zodra u kunt aantonen dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft. 

Via deze modelbriefkunt u de huurverlaging aanvragen. Samen met deze brief stuurt u een inkomensbewijs mee. Bijvoorbeeld kopieën van recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties, of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook voegt u een verklaring toe over de samenstelling van uw huishouden. Met deze documenten kunt u aantonen dat u minstens zes maanden een inkomen heeft onder (de helft van de) inkomensgrens die voor uw huishouden geldt.

Let op! Wordt uw huur verlaagd, hou er dan rekening mee dat uw huurtoeslag ook kan veranderen. Check dit op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/huurtoeslag.

Vragen?
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0115-636000 of info@woongoedzvl.nl.