Spring naar hoofd-inhoud

Huur opzeggen

U wilt de huur opzeggen? Hieronder leest u in een stappenplan waaraan u moet denken bij het opzeggen van uw huurwoning of garagebox zoals hoe u de huur kunt opzeggen en wat er gebeurt na de huuropzegging. Ook vindt u hieronder rechtstreeks een link naar het huuropzeggingsformulier. We hopen dat u met plezier bij ons huurde en wensen u een voorspoedige verhuizing!

 

Huur van mijn woning of garagebox opzeggen

 • De opzegtermijn voor een woning is minimaal één maand. U mag de huur per iedere dag van de maand opzeggen.
 • Bijvoorbeeld: u wilt de huur opzeggen per 15 mei, dan moet de huuropzegging uiterlijk 15 april bij ons binnen zijn.
 • De opzegtermijn voor een garagebox is minimaal drie maanden.

Zeg u huur altijd schriftelijk op via e-mail of via een ondertekende brief of huuropzeggingsformulier.

 • Gebruik het huuropzeggingsformulier op onze website.
 • Let erop dat u het formulier helemaal invult en dan pas verzendt.
 • Liever op papier? Stuur ons een brief met uw huuropzegging waarop in ieder geval uw naam, adres, uw nieuwe adres en de einddatum staan.
 • Ontvangt u liever een voorgedrukt opzeggingsformulier thuis? Vraag deze dan op per e-mail info@woongoedzvl.nl of bel 0115-636000, keuze 2.
 • De huuropzegging moet u en de eventuele medehuurder(s) ondertekenen.
 • Stuur uw brief of huuropzeggingsformulier aangetekend op, dan weet u zeker dat wij het goed ontvangen. 
 • uw naam;
 • het adres van de woning waarvan u de huur wilt opzeggen;
 • de datum wanneer u de woning wilt verlaten. Dit kan elke willekeurige datum zijn, als deze maar aan de opzegtermijn van één maand voldoet;
 • reden verhuizing;
 • uw nieuwe adres (als bekend);
 • uw huidige en/of nieuwe telefoonnummer;
 • uw huidige en/of uw nieuwe e-mailadres.  
 • Heeft u via onze website het formulier ingevuld? Dan ontvangt u eerst een bevestiging per e-mail. Daarna krijgt u een brief met meer informatie over hoe u de woning aan ons moet opleveren.
 • Stuurde u ons per post uw huuropzegging? Dan krijgt u van ons een brief met meer informatie over hoe u de woning aan ons moet opleveren.

Na de huuropzegging volgt er zo snel mogelijk een eerste controle. De opzichter neemt de woning op in de huidige staat en geeft zo nodig aanwijzingen om de woning netjes achter te laten. Na het inleveren van de sleutels volgt de tweede controle. Bij deze eindcontrole levert u de sleutels in van de woning. De opzichter controleert opnieuw uw woning en stelt naar aanleiding hiervan een definitief opnamerapport op.

Zit er overname in de woning, zorg dan dat u dit tijdig regelt met de nieuwe huurder. 

 • Schrijf op uw huuropzegging dat u spullen wilt laten overnemen door de nieuwe huurder.
 • Zodra de nieuwe huurder bekend is, dan bellen of e-mailen wij u. U maakt met de nieuwe huurder een afspraak om te kijken of deze uw spullen wil overnemen.
 • Gaat de nieuwe huurder akkoord? Dan vult u samen het overnameformulier in en stuurt u dit door beiden ondertekende formulier naar ons op.
 • Heeft de nieuwe huurder geen interesse? Dan haalt u alle spullen uit de woning en levert deze leeg en schoon op.
 • Hebben we nog geen nieuwe huurder voordat u de sleutels in moet leveren? Dan moet u de woning leeg aan ons opleveren.
 • Gaan we de woning renoveren of verkopen dan moet u de woning ook leeg opleveren.

De eindafrekening maken wij op wanneer wij in het bezit zijn van de sleutels van uw opgezegde huurwoning en het eindcontrolerapport van de opzichter. De huuradministratie onderzoekt of u de huur tot de datum van opzegging heeft betaald en we verrekenen de nota’s van eventuele herstelwerkzaamheden. U ontvangt binnen één maand na de sleutelinlevering de eindafrekening. 

De mutatieopzichter neemt de sleutels van de leeggemaakte woning in vóór of op de vermelde datum, behalve als hierover andere afspraken zijn gemaakt. Mocht u, om welke reden dan ook, niet in staat zijn u aan de overeengekomen datum te houden, dan vragen wij u dit op tijd te melden en opschuiving van de inleveringsdatum aan te vragen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld in het geval dat er al een nieuwe huurder is. Opschuiving van datum is alleen mogelijk met een periode van een maand geldend vanaf de datum ontvangst wijziging. Over de periode dat u de sleutels na de opzegdatum in uw bezit houdt, berekenen wij de huur aan u door. Met de huuropzegging geeft u de woning terug aan ons. Omdat wij ons best doen voor een kwalitatief goed woningbestand vinden wij een technische woningcontrole bij het verlaten van de woning onmisbaar. De opzichter controleert met dit doel uw woning twee keer. Om een schadenota te voorkomen, bieden wij na de eerste controle de huurder voldoende gelegenheid de woning zo nodig in orde te maken. Bij deze controles houden wij ons aan de Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte van 1 april 2015.

De eerste woningcontrole, de zogenaamde vooropname, gebeurt zo snel mogelijk na de huuropzegging. De opzichter neemt de woning op in de huidige staat. Hij geeft aan wat wij momenteel als schade zien en wat voor rekening van de huurder komt. Wij informeren u op tijd op welke datum onze opzichter de woning komt controleren. De opzichter maakt een vooropnamerapport van de woning. Hij en de huurder ondertekenen het rapport. Omdat de opzichter in een bewoonde woning niet alles kan beoordelen, zien wij het vooropnamerapport van de eerste controle als voorlopig. Het ondertekende vooropnamerapport krijgt u direct tijdens dit bezoek. Hierop staat ook aangegeven wat het herstellen van de schade zou kosten als wij dit uitvoeren. U heeft nu tot de opzegdatum de mogelijkheid om de als schade aangemerkte zaken te herstellen. Wanneer de opzichter u bij de eerste controle niet thuis aantreft, laat hij een niet-thuis kaartje in de brievenbus achter. Als u na vijf dagen geen contact met ons opneemt, dan vervalt de eerste controle en ligt de verantwoordelijkheid geheel bij u als huurder. 

De tweede controle van de woning, de zogenaamde eindopname, voeren wij uit als de woning helemaal leeg is. Bij voorkeur net voor of op de einddatum. Bij deze controle, stelt de opzichter de definitieve schade vast. De opzichter maakt met u een afspraak voor de eindcontrole. Als hij/zij bij de tweede controle nog zaken ziet die niet in orde zijn, dan stellen wij u in de gelegenheid deze schade zelf te herstellen. Dit wel met doorberekening van de huur. Is de opzegtermijn ten einde, dan krijgt u hiervoor maximaal zeven dagen na datum woningcontrole. De opzichter zal u dan vertellen hoe dit precies in zijn werk gaat. 

Naast schade letten wij ook op de volgende zaken. Wij verwachten dat u:

 • de woning schoongemaakt achter laat, dus ook sanitair en keuken;

 • de woning en berging/schuur leeg achterlaat;

 • alle vloerbedekking inclusief lijmresten verwijdert;

 • alle bijgebouwen verwijdert;

 • de woning vrij van ongedierte achterlaat;

 • de ramen heel en zonder ernstige beschadigingen achterlaat;

 • de deuren onbeschadigd en stickervrij op de juiste plaats terugplaatst;

 • de verf op deuren en binnenkozijnen egaal gedekt en zonder krassen van huisdieren achterlaat;

 • de wanden en plafonds in goede staat achterlaat (bijvoorbeeld geen behang op plafonds en/of beschadigd behang door huisdieren of teksten). U kunt  behang afstomen om beschadigingen van het stucwerk te voorkomen;

 • ervoor zorgt dat schakelaars, stopcontacten en hang- en sluitwerk in goede staat aanwezig zijn;

 • de inventaris (inclusief sanitair) van de woning compleet achterlaat;

 • de terras- en toegangspaden in goede staat achterlaat;

 • alle sleutels van deuren en eventuele postkasten compleet inlevert;

 • als van toepassing de afrastering van de tuin in goede staat achterlaat. 

Als een overnameformulier aanwezig is, houden wij hiermee uiteraard rekening.