Spring naar hoofd-inhoud

Huurverhoging

Jaarlijks verhogen wij onze huur. Dit beperken wij zoveel mogelijk. Wij vinden het belangrijk om de woonlasten voor onze huurders zo laag mogelijk te houden. De huurverhoging, die jaarlijks op 1 juli ingaat, maken wij ruim van tevoren bekend. Huurders ontvangen hierover meestal in april schriftelijk bericht. Het huurverhogingsvoorstel komt tot stand in overleg met Stichting Huurdersbelangen (SHB).

Uiteraard beseffen wij dat de jaarlijkse huurverhoging nooit leuk is voor de huurder. Maar woningcorporaties worden gedwongen om huren te verhogen omdat wij per woning steeds meer belasting betalen aan het Rijk zoals de verhuurderheffing en vennootschapsbelasting. Maar als financieel solide organisatie maken we keuzes waarbij het belang van de huurder voorop staat. Zo passen we duurzaamheidsmaatregelen toe waarvoor wij geen extra huurverhoging rekenen. Samen met een beperkte huurverhoging willen we hiermee tegemoet komen aan het recht van huurders op een betaalbare, veilige en comfortabele woning.

Uitzondering
Er gelden uitzonderingen voor sommige huurders. Bijvoorbeeld voor diegenen die wonen in een sloopwoning en daarover geïnformeerd zijn door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. In een aantal gevallen verhoogt de woningcorporatie voor een bepaalde periode de huurprijs voor deze huurders niet. Ook zij ontvangen hierover altijd persoonlijk bericht.