Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

7-dagen regeling

Wilt u dubbele huur voorkomen? Maak dan gebruik van de 7-dagenregeling wanneer u verhuist naar een andere woning van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Lees hieronder de voorwaarden.

Wanneer een huurder verhuist naar een andere woning van ons is het mogelijk om gebruik te maken van de 7-dagen regeling. Deze regeling houdt in dat wij geen dubbele huur berekenen als u BINNEN zeven dagen verhuist.

 De voorwaarden hiervoor zijn:

  • De 7–dagen regeling mag u één keer per vijf jaar gebruiken.

  • De sleutel van de oude woning moet u inleveren binnen zeven dagen na de ingangsdatum van het nieuwe huurcontract.

             Voorbeeld:    

            - De sleuteloverdracht van de nieuwe woning is op woensdag;

            - De sleutel van de oude woning moet u inleveren op de eerstvolgende  
              dinsdag.

  • Overname is bij deze regeling alleen mogelijk als de overname geregeld is met de nieuwe huurder vóórdat u de sleutels van de oude woning inlevert. Als er geen nieuwe huurder is moet u alle goederen verwijderen.

  • U kunt alleen gebruik maken van de 7-dagen regeling als er vooraf een controle plaatsvindt van de bewoning van de huidige woning.

  • De verlaten woning en tuin moet u leeg en schoongemaakt achterlaten.

  • De opzichter bepaalt na de eindcontrole of er naar tevredenheid aan de voorwaarden is voldaan.

  • Als u niet aan de voorwaarden voldoet, berekenen wij de huur door met inachtneming van één maand opzegtermijn zoals bij een reguliere huuropzegging.

  • Daarna maken wij voor de verlaten woning een eindafrekening op.

  • U betaalt tijdens de opzegperiode de huur van uw nieuwe woning vanaf de ingangsdatum van uw nieuwe woning én de huur van uw oude woning tot de einddatum. Hierbij geldt de normale opzegperiode van één maand. Nadat u de sleutels inlevert, maken wij binnen twee weken de eindrekening op. Voldoet u aan bovenstaande afspraken dan betalen wij de teveel betaalde huur terug met de waarborgsom.