Spring naar hoofd-inhoud

Jaarverslag 2022

Dit jaarverslag vloeit voort uit ons ondernemingsplan ‘Middenin de maatschappij’. In het ondernemingsplan hebben we de koers uitgezet voor de periode 2018 – 2022. De ambities die we daarin formuleerden, vormen de basis voor al onze activiteiten. Onder de linken vindt u het volledige jaarverslag 2022 en de publieksversie van dit document.

Focus
Onze focus ligt op de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van onze woningen en op onze dienstverlening en de samenwerking met onze stakeholders. Onze missie is helder: wij willen mensen met een bescheiden inkomen huisvesten in goede en betaalbare woningen. Steeds meer aandacht krijgt het thema wonen, zorg & welzijn maar ook een duurzame woningvoorraad blijft onderwerp van gesprek.

Vooruitblik 2023
In 2023 ronden we ons nieuwe koersplan 2023-2027 af: ‘Gewoon goed wonen: bouwstenen en fundering voor een fijn thuis’. In het koersplan leest u dat we ons richten op gewoon goed wonen. Wij verstaan daaronder: wonen in een betaal­baar en duurzaam huurhuis dat bij je past en dat staat in een leefbare buurt waar je je thuis voelt. Dit zien wij als de bouwstenen voor goed wonen.

Daarnaast vinden er in 2023 ook weer sloop- en flink wat nieuwbouwprojecten plaats. Ook gaan we onverminderd verder met het verduurzamen van onze woningen. Dit krijgt nu meer een projectmatige aanpak. Daarnaast starten we onder andere een piot waarin een aantal woningen in Koewacht voorzien worden van extra zonnepanelen gekoppeld aan een batterij voor energieopslag..

Heeft u vragen naar aanleiding van ons jaarverslag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0115-636000 of via e-mail.

Wij wensen u veel leesplezier!

 

Terug