Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Hoe goed presteren wij?

In het najaar van 2018 schreef ik dat een onafhankelijke commissie op dat moment bezig was onderzoek te doen naar de vraag hoe Woongoed Zeeuws-Vlaanderen presteerde in de afgelopen vier jaar. Elke vier jaar doet de ‘visitatiecommissie’ onderzoek naar het maatschappelijk presteren van woningcorporaties en houdt ons dan vervolgens een spiegel voor. In januari ontvingen we het visitatierapport. We zijn tevreden met het resultaat want we scoren op alle hoofdonderdelen duidelijk boven de norm en op verschillende onderdelen oogsten we zelfs bewondering van de commissie. Dat is natuurlijk mooi. Valt er dan niets te verbeteren? Natuurlijk wel. Het kan altijd beter. Vooral onze planning bij nieuwbouw kan nog  realistischer. We zijn vaak te optimistisch. In de praktijk stuiten we wel eens op weerbarstigheden die vertraging veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, uitgestelde besluiten van andere bedrijven of organisaties of aan maatregelen die we moeten treffen om beschermde diersoorten te laten overleven. Daar moeten we aan de voorkant beter rekening mee houden. Ook beveelt de commissie aan dat we (nog) meer moeten inzetten op digitalisering van onze dienstverlening. Ik begrijp dat en zie ook wel waar nog verbetering mogelijk is. Tegelijkertijd waken we ervoor dat woningzoekenden of huurders die minder vaardig zijn met internet altijd bij ons terecht kunnen. Onze telefonische bereikbaarheid en bezoekmogelijkheid aan de publieksbalies houden we daarom gewoon overeind. Bij de bedrijfsprocessen achter de schermen blijven we naar verdergaande automatisering streven.

Duurzaamheidsonderzoek
Begin dit jaar deden we een onderzoek onder huurders naar het werkelijke energieverbruik. De huurders waarvan wij over een e-mailadres beschikken, ontvingen van ons een digitale nieuwsbrief. De overige huurders probeerden we via het ZVA en ScheldeExpress te bereiken. Ondanks de ontvangen reacties willen we graag een nog beter beeld krijgen van het werkelijke energieverbruik. Dit omdat nu alles vooral op theoretische berekeningen is gebaseerd. Als wij meer kennis hebben van de praktijk verwachten wij echter nog betere keuzes te kunnen maken over waar en welke energiebesparende maatregelen wij het beste in de  woningen kunnen aanbrengen. We kunnen het geld immers maar één keer uitgeven. U kunt nog steeds deelnemen aan ons onderzoek. Ik verwijs u daarvoor graag door naar onze website: www.woongoedzvl.nl. We zouden het erg op prijs stellen als u die moeite wilt nemen!

Ralph van Dijk

Directeur/bestuurder

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Terug