Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info(at)woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een woningcorporatie met ca. 6100 woningen in bezit en beheer, verspreid over 40 kernen in heel Zeeuws-Vlaanderen. Naast het verhuren van woningen, hebben we tal van andere activiteiten. Op onze site vindt u veel informatie over onze organisatie, ons woningbezit en onze dienstverlening. Wilt u meer informatie, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.


Zonnepanelen/Dag van het huren

Op zaterdag 12 september 2015 vindt de eerste landelijke Dag van het Huren plaats. Hieraan verlenen wij graag onze medewerking. Deze dag stellen wij onze deuren voor u open.

Deze dag bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het thema duurzaamheid. Dit jaar starten we met het plaatsen van zonnepanelen op 231 woningen en 4 woongebouwen. Daarnaast verloten we op de Dag van het Huren nog eens aan 19 extra (hiervoor geschikte) woningen zonnepanelen.  Wilt u meedingen of meer weten over de zonnepanelen of de Dag van het Huren klik dan verder.

Bent u installateur en geďnteresseerd in het plaatsen van deze zonnepanelen lees dan hier verder.


Jaarverslag 2014

Het jaarverslag 2014 van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is gereed. Met het jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belanghouders over de activiteiten, bestede middelen en behaalde resultaten.

Het jaarverslag bestaat uit vier onderdelen. Als eerste het verslag van de bestuurder, die hierin terugblikt op de belangrijkste ontwikkelingen in 2014. Het tweede onderdeel is het volkshuisvestingsverslag. Hierin verantwoorden wij onze activiteiten in 2014 aan de hand van de doelstellingen uit ons ondernemingsplan 2014-2018 'Lokaal betrokken, regionaal verbonden'. Ook blikken we kort vooruit op 2015. Het derde onderdeel is het verslag van de Raad van Commissarissen. Tot slot vindt u in de jaarrekening de financiële vertaling van alle activiteiten. Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young Accountants LLP, zoals blijkt uit de goedkeurende controleverklaring in de jaarrekening (pagina 100).

Op onze website vindt u naast het volledige jaarverslag een toelichting op en conclusie over het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening en een toelichting op de post ‘embedded derivaten’ uit de winst- en verliesrekening. Wij nodigen u graag uit om het jaarverslag en de overige documenten te bekijken. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via tel. 0115-636000 of info(at)woongoedzvl.nl


Publieksversie ondernemingsplan 2014-2018

In het ondernemingsplan 2014-2018 ’Lokaal betrokken, regionaal verbonden' bepalen wij onze koers voor de komende vier jaar en geven we richting aan wie wij willen zijn. Namelijk een betrouwbare en klantgerichte woningcorporatie die samenwerken en maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en die zich richt op de mensen die ons nodig hebben. Van dit plan maakten wij een digitale publieksversie. In deze publieksversie staat een samenvatting van het volledige plan. Benieuwd? Klik op onderstaande afbeelding en lees meer over waar wij voor staan en gaan!