Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een woningcorporatie met ca. 6100 woningen in bezit en beheer, verspreid over 40 kernen in heel Zeeuws-Vlaanderen. Naast het verhuren van woningen, hebben we tal van andere activiteiten. Op onze site vindt u veel informatie over onze organisatie, ons woningbezit en onze dienstverlening. Wilt u meer informatie, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.


Doe mee en win zonnepanelen op uw woning tijdens de Dag van het Huren

Tijdens de Dag van het Huren op zaterdag 1 oktober aanstaande verloten wij opnieuw zonnepanelen. Dit jaar op veertien woningen. Ìn totaal plaatsen we in 2016 op 300 woningen en enkele complexen zonnepanelen. Dit doen we in het kader van ons duurzaamheidsbeleid. Wilt u meedingen naar zonnepanelen op uw woning? Lees dan eerst aan welke voorwaarden u moet voldoen en schrijf u in! Lees verder als u benieuwd bent naar het programma deze dag. Ook vindt u hier meer informatie over de actie.


Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is gereed. Met het jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belanghouders over de activiteiten, bestede middelen en behaalde resultaten.

Ook in 2015 hebben wij ons ingezet voor prettig en betaalbaar wonen. Nieuwe uitdagingen kwamen op ons af, zoals de invoering van de herziene Woningwet per 1 juli 2015. De wet biedt een belangrijk en duidelijk kader voor onze kerntaak: het bieden van kwalitatief goede huisvesting voor diegenen die daarin niet zelf kunnen voorzien. Uit deze herziene wet vloeiden verschillende veranderingen voort, de één omvattender dan de ander. Deze hebben we ingebed in onze organisatie en werkwijze. Maar dit blijft een continu proces. Want ook herziene wetten blijven aan wijzigingen en nieuwe inzichten onderhevig.

Wat we vorig jaar precies deden, leest u in het jaarverslag. De publieksversie toont u een samenvatting aan de hand van onze belangrijkste kerntaken en financiële resultaten. Wij nodigen u graag uit om het jaarverslag en/of de publieksversie hiervan te bekijken. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via tel. 0115-636000 of info(at)woongoedzvl.nl.

Ontvangt u graag een gedrukt exemplaar? Dit kunt u telefonisch, (0115-63 60 00) of via de mail (info(at)woongoedzvl.nl) bij ons aanvragen. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!


Automatische telefoonbeantwoorder

Sinds 1 april 2016 werken wij met een automatische telefoonbeantwoorder. Als u ons belt, krijgt u een keuzemenu te horen. Dit menu bestaat uit vier opties: reparatieverzoeken, inschrijvingen/woningtoewijzing, buurtbemiddeling en overig/receptie. Vanuit deze opties wordt u direct doorverbonden naar de juiste firma of het juiste team. Bij de laatste optie krijgt u onze medewerker van de receptie aan de lijn.

Met een automatische beantwoorder kunnen wij u sneller helpen. U wordt immers gelijk doorverbonden naar de juiste contactpersoon. Onze huurders snel en doeltreffend helpen, dat is wat wij verstaan onder klantgericht. Naast betrouwbaar, samenwerken en maatschappelijk ondernemen is dat één van onze kernwaarden. Voor deze kernwaarden zetten wij ons voor de volle honderd procent in. Meer weten over deze kernwaarden? Lees onze publieksversie van het ondernemingsplan.


MijnWoongoed

Vanaf december 2015 hebben onze huurders 24 uur per dag toegang tot hun eigen gegevens via het klantenportaal ‘Mijn Woongoed’. Dit klantenportaal is toegankelijk via onze website. Alle huurders ontvingen een brief met persoonlijke inlogcodes.

Gebruiksgemak voor huurders staat daarbij voorop. U kunt namelijk veel zaken eenvoudig en op elk moment van de dag regelen via ‘MijnWoongoed' zoals:

  • uw persoonlijke gegevens, zoals bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer, inzien en wijzigen;
  • betalen via Ideal;
  • een reparatieverzoek melden.