Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Leefbaarheid in de wijk

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wil dat bewoners tevreden zijn over hun woning maar ook dat ze hun woonomgeving als plezierig ervaren. Ons streven is dan ook het leefbaar maken én houden van de woongebieden waar wij woningen verhuren.

Leefbaarheid is een breed begrip. Wij houden ons onder andere bezig met:

  • Wijkbeheer: de collega’s van team Sociaal Beheer helpen bewoners graag bij overlastsituaties. Zij zijn het aanspreekpunt.
  • Buurtbemiddeling: Wij verwijzen bewoners naar buurtbemiddeling bij zaken waar bewoners samen niet uitkomen.
  • In onze woongebouwen maken we gebruik van een elektronisch sluitsysteem om onder andere het wonen veiliger te maken.
  • Sociale samenhang: Leer uw buurt en buren kennen.
  • Leefbaarheidsfonds.

Aandacht voor ouderen

De hele reeks bezuiniging heeft consequenties voor deze groep. Er wordt van ze verwacht dat ze steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dit terwijl de thuiszorg minder wordt. Hierdoor kunnen deze ouderen in een isolement raken. Een gevolg hiervan kan zijn vervuiling en vereenzaming. Maak dus eens een praatje met ze, steek eens een helpende hand toe, bijvoorbeeld door te helpen met het tuinonderhoud of gewoon even buurten kan heel belangrijk zijn. Door samen wat aandacht te geven aan ouderen zijn ze minder of niet meer eenzaam en voorkomen we dat ze leven in een isolement.

Veiligheid

Elektronisch sluitsysteem

Woongoed Zeeuws-vlaanderen vindt het erg belangrijk dat bewoners zich veilig voelen in onze wijken en woongebouwen. Wij zetten ons dan ook in straten en wijken veilig te houden. Om onder andere die reden plaatsten wij inmiddels bij diverse wooncomplexen een elektronisch sluitsysteem. Ook bij nieuwbouw wordt dit systeem geïnstalleerd.

Elektronisch sluitsysteem
Het elektronisch systeem plaatst we aan de buitenmuren en technische ruimtes van woongebouwen. Via een elektronische sleutel krijgt de bewoner toegang tot het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes.

Het grote voordeel van dit systeem is dat bij verlies of diefstal de sleutel door ons geblokkeerd kan worden, zodat ongewenste personen het gebouw niet kunnen betreden.