Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is per 1 januari 2022 op zoek naar een

LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN (M/V)

met expertise op het gebied van vastgoedontwikkeling. Dit nieuwe lid van de RvC wordt benoemd op voordracht van de huurdersvereniging Stichting Huurdersbelangen (SHB).

Functie van de RvC
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit vijf leden. Centraal in de taak van de raad staat toezicht houden op het bestuur van en de algemene zaken bij de woningcorporatie. De raad adviseert op strategisch niveau en fungeert tevens als klankbord voor de directeur/bestuurder. Basis voor het handelen is de Governancecode woningcorporaties 2020. Alle leden van de RvC hebben onder andere:

  • bestuurlijke ervaring
  • een breed relevant netwerk
  • maatschappelijke betrokkenheid en zicht op maatschappelijke ontwikkelingen
  • affiniteit met de doelstellingen van de corporatie en het werkgebied
  • HBO/academisch werk en denkniveau

Specifiek profiel: vastgoedontwikkeling
Voor de vacature binnen de RvC zoeken wij een ervaren en collegiale teamspeler voor het profiel vastgoedontwikkeling. Dat betekent specifiek dat een geschikte kandidaat:

  • inhoudelijke, financiële en strategische kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoedontwikkeling;
  • ervaring heeft met het duurzaam ontwikkelen en bouwen van vastgoed en bekend is met circulair bouwen;
  • goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt in ZeeuwsVlaanderen;
  • oog heeft voor de groepsdynamiek en daarop kan inspelen.

De RvC kijkt bij de samenstelling in eerste instantie naar de benodigde kwaliteitseisen/ expertise en streeft daarnaast naar een evenwichtige opbouw wat betreft diversiteit (man/vrouw verhouding, leeftijdsopbouw, etniciteit, woonplaats, afkomst, enzovoorts).

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen: de organisatie
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een woningcorporatie met circa 6.000 woningen in bezit en beheer, verspreid over 40 kernen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn een betrouwbare en klantgerichte organisatie die samenwerken en maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Meer informatie over onze organisatie vindt u op deze website.

Aanvullende informatie
De Raad van Commissarissen komt ongeveer één keer per maand bijeen. De leden ontvangen een passende vergoeding conform de sectorbrede honoreringscode van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). In bepaalde situaties worden kandidaten uitgesloten van de verdere procedure. Lees hier verder.

Voordat tot benoeming kan worden overgegaan is goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) noodzakelijk. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De benoeming start na positieve zienswijze van Aw op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2025 en kan maximaal één keer via herbenoeming met 4 jaar verlengd worden.

Contact
Kijk hier voor meer informatie over de RvC. Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Joris Bracke, tel. 06-5180 9821 (bij voorkeur tussen 18.00 en 21.00). Voor informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met directeur/bestuurder Ralph van Dijk, tel. 0115-636000.

Belangstelling
Uw schriftelijke reactie, vergezeld van een motivatie en een recente CV kunt u mailen naar PO@woongoedzvl.nl. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 23 mei 2021. De eerste gesprekken vinden plaats op 14 juni 2021, een eventueel tweede gesprek vindt plaats op 28 juni 2021.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Middenin de maatschappij