Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Onze site wordt beheert door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Deze website heeft een informatief karakter waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is niet aansprakelijk voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden als gevolg van de toegang of het gebruik van onze website, de informatie die op of door deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site elektronisch aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens.

Gebruik van deze website
We hebben de website zeer zorgvuldig opgesteld en proberen deze actueel te houden. Ondanks dat kunnen wij niet altijd een volledige (technische) betrouwbaarheid garanderen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u zo nodig aan na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Links
Op onze website kunt u verwezen worden naar informatie, producten en diensten van derden. Wij staan niet garant voor deze verwijzing naar informatie, producten en diensten. Deze websites/organisaties zijn niet verbonden aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Wanneer u gebruik maakt van de informatie en diensten van derden is dit voor uw eigen risico.

Eigendom
Niets van deze website mag u kopiƫren, downloaden of op een andere manier openbaar maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen behoudt alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie onder anderen teksten, foto's, illustraties en logo's.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, statutair gevestigd te Terneuzen, Kamer van Koophandel nummer 21013149.