Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

KWH Kwaliteitslabel

Uw garantie op zorgeloos huren:

U kunt makkelijk een reparatie melden…

Uw klacht wordt serieus genomen…

U kunt goed de juiste informatie vinden…

… want Woongoed Zeeuws-Vlaanderen werkt met het KWH-Huurlabel
Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. We willen graag weten wat we goed doen, maar zeker ook wat volgens u beter kan. We willen per slot van rekening een betrouwbare en klantgerichte organisatie zijn. Met het KWH-Huurlabel onderzoeken we dit. KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert dit onderzoek uit. Vinden veel huurders dat wij het goed doen, dan krijgen wij het keurmerk KWH-Huurlabel. KWH ziet kwaliteit als een continu verbeterproces waarin dienstverlening aan de klant centraal staat. Het unieke van dit label is dat het KWH de kwaliteit van dienstverlening door de ogen van de huurders bekijkt.

KWH-metingen 2016/2017: label verlengd tot 2019
Continu voert het KWH metingen uit om te beoordelen of onze dienstverlening voldoet aan de voorwaarden van het KWH-Huurlabel. Het resultaat van het onderzoek is intussen bekend: we hebben ruim voldoende gescoord om het KWH-Huurlabel te behouden! Woongoed Zeeuws-Vlaanderen mag zich tot 2019 presenteren als een gecertificeerde onderneming. De kwaliteitseisen van het KWH-Huurlabel bestaan uit vaste onderdelen:

  • contact/bereikbaarheid

  • woning zoeken

  • woning betrekken

  • onderhoud

  • reparaties

Dit meet het KWH door vragenlijsten te mailen aan onze huurders en oud-huurders. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is erg blij met het label omdat binnen ieder labelonderdeel naar de mening van de klant wordt gevraagd. De resultaten geven een beeld van de beleving van de huurder als het gaat om de kwaliteit van dienstverlening. We zijn trots op dit resultaat en bedanken de huurders voor hun medewerking aan deze meting.

Uw mening is belangrijk
Het KWH-Huurlabel onderzoekt alle zaken waarmee u te maken kunt krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • Handelen wij reparaties goed af?
  • Komen wij onze afspraken na?
  • Worden uw klachten naar tevredenheid opgelost?

KWH stuurt vragenlijsten per e-mail naar onze huurders om hun mening te vragen en belt met huurders om de vragen telefonisch door te nemen. Het is mogelijk dat het KWH u hiervoor ook in het begin van de avond benadert. Uiteraard bent u niet verplicht hieraan mee te werken. We hopen natuurlijk dat u dit wel doet omdat uw mening voor ons zeer waardevol is.

Keurmerk KWH-Huurlabel
Uit het onderzoek komen rapportcijfers. Een deskundige en onafhankelijke commissie kijkt naar de cijfers. Zijn de cijfers goed, dan verdient de corporatie het keurmerk KWH-Huurlabel. Wij hebben dit KWH-Huurlabel en daar zijn we trots op. Dit betekent natuurlijk niet dat we niets meer hoeven te doen. KWH onderzoekt namelijk continu of onze klanten tevreden zijn. En dus of wij het keurmerk mogen behouden. Op deze manier weten wij steeds wat we goed doen en wat er beter kan in onze dienstverlening aan u. 

Bent u niet tevreden?
Werken met het KWH-Huurlabel wil niet zeggen dat alles perfect verloopt. Misschien bent u ergens ontevreden over? Laat het ons weten. Zo kunnen wij verder verbeteren.