Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document
Ons huurdersportaal 'MijnWoongoed'
Ons huurdersportaal 'MijnWoongoed'

Inschrijven

Van inschrijven tot huren; de spelregels

Wat heb ik nodig bij een inschrijving?

Als woningzoekende kunt u zich inschrijven voor een huurwoning via MijnWoongoed. Staat u ingeschreven dan kunt u reageren op het woningaanbod. Gaat u op zoek in ons woningbestand? Geef dan zo duidelijk mogelijk uw wensen aan. Daarnaast is het erg belangrijk dat u zorgt dat de inschrijving compleet is. Alleen dan nemen wij uw aanvraag in behandeling. U moet als woningzoekende de volgende documenten versturen via e-mail of post. Ook kunt u de documenten afgeven aan de balie. Houd hierbij rekening met de beperkte openingstijden van de publieksbalies.

 • een geldig legitimatiebewijs van aanvrager en partner;
 • recente inkomensgegevens. Hiervoor moet u een inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen IB-60 formulier) inleveren. Deze kunt u opvragen bij de belastingtelefoon (0800-0543) of u levert een definitief aanslagbiljet Inkomstenbelasting van voorgaand jaar en één recente loonstrook in. De inkomensverklaring Belastingdienst is ook via de site van de belastingdienst te bestellen met de DigiD code: www.belastingdienst.nl. Krijgt u per week betaalt dan vier opeenvolgende weekstaten;
 • verhuurdersverklaring van de laatste verhuurder of eventueel een hypotheekverklaring.

Wilt u zich inschrijven voor een koopwoning of een vrije kavel? Dan moet u zich inschrijven bij de makelaar.

Na ontvangst van uw volledige inschrijving registreren wij uw aanvraag. Met het inzenden van uw inschrijving gaat u met het volgende akkoord:

 • Wij nemen uw gegevens op in een digitale persoonsregistratie (voor eigen gebruik).
 • Wij winnen zo nodig aanvullende informatie in over de juistheid van uw gegevens.

Wij beëindigen uw aanvraag of nemen deze niet in behandeling om onderstaande redenen:

 • op uw eigen verzoek.
 • U gaat een woning van ons huren.
 • U reageert niet op een schriftelijke woningtoewijzing of een enquête om uw inschrijving te  verlengen.
 • U geeft een adreswijziging niet door waardoor wij verzonden correspondentie retour ontvangen.
 • De verstrekte informatie in uw aanvraag was onvolledig of incorrect en had de intentie om bepaalde gegevens achterwege te laten.

De bovengenoemde lijst is niet limitatief. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om ook op andere gronden uw aanvraag niet in behandeling te nemen of te beëindigen.

Wat is passend toewijzen?

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? Dan mogen woningcorporaties vanaf 1 januari 2016 alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dat heet ‘passend toewijzen’.

Hoe reageer ik op een woning?

Als de inschrijving door ons akkoord is bevonden dan kunt u gaan reageren op ons woningaanbod. Het woningaanbod vindt u terug via MijnWoongoed. Inloggegevens hiervoor heeft u tijdens de inschrijving zelf aangemaakt.  U kunt een profiel maken met een voorkeur voor type woning en woonplaats. Komt er een passende woning vrij dan ontvangt u een tipbericht in uw mailbox. Hierop kunt u reageren. Nadat de termijn verlopen is, volgt door ons de definitieve toewijzing. Hierbij houden wij rekening met de inschrijftijd en passendheid van de woning. 

Met name woningzoekenden die langer ingeschreven staan, moeten er op letten dat hun gegevens recent zijn. Zie bovenin deze pagina welke documenten wij in ons bezit moeten hebben voordat u definitief een woning toegewezen krijgt. 

 

Ik kom in aanmerking voor de woning, hoe nu verder?

Na acceptatie van de woning nodigen wij u uit voor ondertekening van de huurovereenkomst. De beginnota voor de eerste huur en waarborgsom betaalt u in principe zelf via een overschrijving op ons rekeningnummer NL 59 BNGH 0285165712 met vermelding van uw huurcontractnummer. Lukt dat niet dan mag u als huurder de huur pinnen via een pinbetaling aan de publieksbalie. Houdt u er rekening mee dat u niet contant kunt betalen. Het bedrag van de beginnota moet in ieder geval vóór de ingangsdatum op onze rekening staan. Toekomstige huurbetalingen incasseren wij bij voorkeur van uw rekening. Hiervoor kunt u voor de ingangsdatum het incassoformulier invullen. U kunt ook de bank opdracht geven om de huur over te schrijven. De betaling moet op de eerste dag van de lopende maand binnen zijn.

Hoe zit het met de overname in de woning?

Als er goederen ter overname zijn in de woning ontvangt de nieuwe huurder naam en telefoonnummer van de vorige bewoner. Wij spelen hierbij geen bemiddelende rol. Dit is een zaak tussen de huurders. De nieuwe huurder is niet verplicht zaken over te nemen. In de volgende gevallen moet de vorige bewoner overnamegoederen verwijderen uit de woning:

 • de nieuwe huurder gaat niet akkoord met de overname;
 • er vindt renovatie plaats tijdens de leegstand;
 • de woning gaat in de verkoop.

De vorige bewoner verwijdert de achtergelaten zaken voor de einddatum van de huurovereenkomst.

Wanneer en van wie ontvang ik de sleutels?

U ontvangt de sleutels van de woning van de opzichter op de ingangsdatum van de overeenkomst. Hij controleert samen met u de woning.

Zoek je een huurwoning? Schrijf je in op MijnWoongoed
Zoek je een huurwoning? Schrijf je in op MijnWoongoed