Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Jaarverslag

Het jaarverslag 2016 van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is gereed. Met het jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belanghouders over de activiteiten, bestede middelen en behaalde resultaten. Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Ook in 2016 hebben wij ons ingezet voor prettig en betaalbaar wonen. Nieuwe uitdagingen kwamen op ons af, zoals de uitvoering van de herziene Woningwet. De wet biedt een belangrijk en duidelijk kader voor onze kerntaak: het bieden van kwalitatief goede huisvesting voor diegenen die daarin niet zelf kunnen voorzien. Uit deze herziene wet vloeiden al in 2015, maar zeker ook vorig jaar verschillende veranderingen voort, de één omvattender dan de ander. Deze hebben we ingebed in onze organisatie en werkwijze. Maar dit blijft een continu proces. Want ook herziene wetten blijven aan wijzigingen en nieuwe inzichten onderhevig.

Wat we vorig jaar precies deden, leest u in het jaarverslag. De publieksversie toont u een samenvatting aan de hand van onze belangrijkste kerntaken en financiële resultaten. Wij nodigen u graag uit om het jaarverslag en/of de publieksversie hiervan te bekijken. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via tel. 0115-636000 of per e-mail.

Ontvangt u graag een gedrukt exemplaar? Dit kunt u telefonisch of per e-mail  bij ons aanvragen. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!