Spring naar hoofd-inhoud

Overlast

Soorten overlast:

 • geluidsoverlast;
 • stankoverlast;
 • vervuiling;
 • ongedierte;
 • vernieling;
 • pesten;
 • bedreigingen (eventueel door bezoekers van buren);
 • intimidatie (eventueel door bezoekers van buren);
 • huisdieren;
 • drugsoverlast;
 • discriminatie;
 • zorgmijders zoals een dementerende die het gas open laat staan en een gevaar is voor zichzelf en anderen;
 • verwaarloosde tuinen, hoge bomen en uitwerpselen in de tuin.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vindt het belangrijk dat onze huurders naar hun zin wonen in een prettige en veilige woonomgeving. Om die reden werken we graag mee aan het beperken van overlast binnen ons woningbezit. De wijkbeheerders schrijven en spreken actief bewoners aan om diverse problemen op te lossen. Door met u als huurder hierover te praten, is het vaak mogelijk problemen en misverstanden in de nabije toekomst uit de wereld te helpen. 

U kunt de volgende stappen ondernemen als u overlast ervaart:

 1. Als eerste probeert u zelf contact te leggen met de overlastveroorzakers en het probleem rustig te bespreken.
 2. Als dit niet lukt kunt u buurtbemiddeling inschakelen. U kunt zelf contact opnemen met buurtbemiddeling.
 3. Als u er niet uitkomt met de hulp van buurtbemiddeling dan gaat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen actief aan de slag. Meestal volgt er een gesprek met alle partijen.
 4. Als betrokkenen er dan nog niet uitkomen, kunnen wij hen in contact brengen met professionele conflict bemiddelaars. We noemen dit Mediation.
 5. Als laatste kunt u zelf een juridische procedure starten tegen de betrokken partij. In gevallen waar duidelijk aantoonbaar is wie de overlast veroorzaker is, kunnen wij als woningcorporatie de kantonrechter zelf opdracht geven om een ontruimingsprocedure te starten via een kort geding. De uitspraak van de rechter is hierin altijd bindend.

Dagboek bijhouden
Het melden van anonieme klachten heeft geen zin. Meld overlast altijd schriftelijk bij ons. Wij zijn verplicht de huurder of de koper op het gedrag aan te spreken en wij houden een dossier bij van de klachten. Hoe vaker u en eventuele andere buren een klacht melden, hoe eerder wij de problemen kunnen aanpakken. Wij adviseren u om een dagboek bij te houden van de overlast. Hierin noteert u welke klachten u ondervindt, de datum, tijdstip en hoe lang de overlast duurt. Op deze manier kan een eventuele hulpverlener de klachten analyseren en staat u sterker in uw schoenen. Mocht het tot een rechtszaak komen dan kan het dagboek bijdragen aan het bewijsmateriaal.

Buurtbemiddeling inschakelen
Een buurtbemiddelaar kan u helpen om te praten over de overlast met de buren. Vrijwilligers zetten zich in voor buurtbemiddeling. Ze zijn speciaal getraind om conflicten op te lossen tussen buren. Twee onpartijdige buurtbemiddelaars zoeken samen met u naar een oplossing door middel van één of meerdere gesprekken met de buren. Op deze manier voorkomt buurtbemiddeling verdere escalatie. Buurtbemiddeling is gratis!!!!

Wijkagent inschakelen
Een wijkagent of buurtagent is een gewone agent die weet welke problemen in de buurt spelen. Deze agent kunt u benaderen als u hem ziet lopen op straat of u kunt telefonisch contact opnemen met de politie. De agent kan u verder helpen door advies te geven, samen te gaan praten met de buren, een kijkje te nemen bij de buren of een extra oogje in het zeil te houden. De agent kan ook een melding maken in het systeem waardoor ook andere agenten weten wat er in de wijk speelt en zij zo nodig gepaste maatregelen kunnen treffen.

Politie
Wanneer meerdere keren proberen te praten met de buren niks oplevert en de situatie niet verbetert of zelfs verslechtert, is het verstandig om naast Woongoed Zeeuws-Vlaanderen de politie in te schakelen. De overlast moet dan wel aan de gang zijn op het moment dat u belt en zodanig van aard zijn dat het door de politie te controleren valt. De politie komt dan langs om de overlast te inspecteren en een proces-verbaal op te maken. Als de overlast nog aan de gang is, kan de politie de bewoners hierop aanspreken en passende maatregelen nemen zoals het inschakelen van andere hulpverleners.

Drugsoverlast
Overlast door drugs? Bel gratis het Meldpunt Drugsoverlast: 0800 - 022 50 85. U kunt bellen wanneer u overlast heeft door drugs. Iedereen die in de gemeente Hulst, Sluis of Terneuzen woont, kan bellen. Een medewerker van het Coördinatieteam Houdgreep staat u te woord. Deze persoon behandelt u klacht vertrouwelijk.

Sociale klacht melden

Woongoed Zeeuws Vlaanderen helpt graag om overlast binnen ons woningbezit aan te pakken. Klachten met betrekking tot overlast kunt u via dit formulier melden. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Heeft u moeite met het omschrijven van uw klacht, neem dan contact op met de wijkbeheerder in uw wijk op telefoonnummer 0115-636000.