Spring naar hoofd-inhoud

Leefbaarheid in de wijk

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wil dat bewoners tevreden zijn over hun woning maar ook dat ze hun woonomgeving als plezierig ervaren. Ons streven is dan ook het leefbaar maken én houden van de woongebieden waar wij woningen verhuren.

Leefbaarheid is een breed begrip. Wij houden ons onder andere bezig met:

  • Wijkbeheer: de collega’s van team Sociaal Beheer helpen bewoners graag bij overlastsituaties. Zij zijn het aanspreekpunt.
  • Buurtbemiddeling: Wij verwijzen bewoners naar buurtbemiddeling bij zaken waar bewoners samen niet uitkomen.
  • In onze woongebouwen maken we gebruik van een elektronisch sluitsysteem om onder andere het wonen veiliger te maken.
  • Sociale samenhang: Leer uw buurt en buren kennen.
  • Leefbaarheidsfonds.

Aandacht voor ouderen

De hele reeks bezuiniging heeft consequenties voor ouderen. Er wordt van ze verwacht dat ze steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dit terwijl de thuiszorg minder wordt. Hierdoor kunnen deze ouderen in een isolement raken. Een gevolg hiervan kan bijvoorbeeld zijn vervuiling en vereenzaming. Dit zien wij helaas regelmatig gebeuren. Maak dus eens een praatje met ze en steek eens een helpende hand toe. Bijvoorbeeld door te helpen met het tuinonderhoud of gewoon even buurten. Dit kan heel belangrijk zijn. Door samen wat aandacht te geven aan ouderen zijn ze minder of niet meer eenzaam en voorkomen we dat ze leven in een isolement.

Veiligheid

Elektronisch sluitsysteem

Wij vinden het erg belangrijk dat bewoners zich veilig voelen in onze wijken en woongebouwen. Wij zetten ons dan ook sterk in om straten en wijken veilig te houden. Om onder andere die reden plaatsten wij inmiddels bij diverse wooncomplexen een elektronisch sluitsysteem. Ook bij nieuwbouw van wooncomplexen wordt dit systeem geïnstalleerd.

Elektronisch sluitsysteem
Het elektronisch systeem plaatsen we aan de buitenmuren en technische ruimtes van woongebouwen. Via een elektronische sleutel krijgt de bewoner toegang tot het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes.

Het grote voordeel van dit systeem is dat bij verlies of diefstal wij de sleutel kunnen blokkeren, zodat ongewenste personen het gebouw niet kunnen betreden.