Spring naar hoofd-inhoud

Huurtoeslag

Wat is huurtoeslag?
Huurtoeslag is voor huishoudens die een te hoge huur hebben in verhouding tot hun inkomen. Of u ook in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk: de hoogte van uw huur, uw totale gezinsinkomen, uw gezinssamenstelling, uw leeftijd en uw eventuele eigen vermogen. De belastingdienst verzorgt de huurtoeslag.

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?
U kunt huurtoeslag aanvragen door een formulier op te vragen via de belastingtelefoon: 0800-0543. U kunt huurtoeslag ook online aanvragen op www.toeslagen.nl. U ontvangt na circa acht weken een voorlopige beschikking. U kunt huurtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen per de eerste dag van de volle maand van bewoning. Belangrijk daarbij is dat u zich vóór die datum laat inschrijven bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente op het nieuwe adres.

Wijzigingen? Geef ze door!
Een verandering in de persoonlijke situatie kan van invloed zijn op de hoogte van de huurtoeslag. Daarom is iedereen wettelijk verplicht die wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen.
De volgende wijzigingen zijn belangrijk om door te geven:

  • Als u gaat verhuizen.
  • Als de huurder, toeslagpartner of medebewoner overlijdt.
  • Als er een toeslagpartner bij komt.
  • Als er een andere toeslagpartner komt.
  • Als de toeslagpartner weggaat.
  • ​​​​​​​Als in de loop van het jaar het toetsingsinkomen van de huurder, partner, medebewoner of inwonend kind wijzigt.
  • Als u de huurtoeslag op een ander bankrekeningnummer wilt ontvangen.

Automatisch verlengen van de huurtoeslag
Huurders die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen automatisch bericht over hun huurtoeslag. Op de voorlopige beschikking staat het nieuwe toeslagbedrag dat is vastgesteld op basis van de geldende toeslagnormen. U moet zelf goed controleren of de gegevens kloppen. Zo niet, dan moet u actie ondernemen en de juiste gegevens aan de Belastingdienst/Toeslagen doorgeven. De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse stijging van de huurprijs niet automatisch per 1 juli in de voorschotten van de huurtoeslag. Aanpassingen in verband met de huurverhoging vinden alleen plaats als de huurder daar uitdrukkelijk om vraagt. Bij de definitieve vaststelling van de huurtoeslag houdt de Belastingdienst uiteraard wel rekening met de huurverhoging van het berekeningsjaar.