Spring naar hoofd-inhoud

Huurachterstand

Het kan gebeuren dat u, om welke reden dan ook, de huur niet op tijd kunt betalen. Mocht dit u overkomen, wacht dan niet af maar neem direct contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Team Huurincasso is rechtstreeks te bereiken via telefoonnummer 0115 – 636023.

Wat kunt u doen bij huurachterstand!

1. Inlopen van uw huurachterstand ineens
Misschien is uw huurachterstand ontstaan door een éénmalige oorzaak zoals het uitblijven van uw salaris of uitkering. De achterstand kunt u dan na ontvangst van het achterstallige bedrag voldoen.

2. Inlopen van uw achterstand in termijnen​​​​​
Misschien kunnen we een passende afbetalingsregeling met u treffen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wij bieden hulp bij het opzetten van een budgetplan
Naast deze twee mogelijkheden bieden wij u gratis en geheel vrijblijvend hulp bij het inzichtelijk maken van uw financiële huishouding. Op afspraak kunnen wij u tijdens een persoonlijk gesprek adviseren en ondersteunen in het opzetten van een budgetplan. Dit kan in overleg ook buiten kantooruren plaatsvinden.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met het team Huurincasso. Uiteraard behandelen wij uw gegevens zorgvuldig en garanderen wij de privacy van uw gegevens.

Als bovenstaande niet voldoende is en u geen mogelijkheden meer ziet om zelf of via uw eigen netwerk uw schulden op te lossen dan kan de afdeling Schuldhulpverlening van uw gemeente u misschien uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening is voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen oplossen. De gemeenten stellen als voorwaarde dat u woonachtig bent in de betreffende gemeente en ouder bent dan 18 jaar. Om te bepalen of een schuldhulpverleningstraject op dit moment geschikt voor u is, kijkt de gemeente onder andere naar:

  • hoe stabiel uw inkomen is;
  • hoe uw sociale netwerk er uit ziet;
  • wat voor soort schulden u heeft;
  • of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen;
  • of u gemotiveerd bent om uw schuldenproblemen aan te pakken.

Meer informatie hierover kunt hier op onderstaande websites vinden of u kunt per telefoon contact opnemen:

In het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening zijn wij vanaf 1 januari 2021 verplicht om een huurachterstand te melden bij de gemeente, als het ons niet lukt om deze te incasseren. Deze melding wordt gedaan in het kader van vroeg-signalering van schulden en om oplopende huurachterstanden en huisuitzetting te voorkomen.   

Soms is iemand niet meer in staat om zijn of haar eigen financiën op een goede manier te regelen. Beschermingsbewind kan dan uitkomst bieden. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onder bewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert uw inkomen en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u.