Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Huurachterstand

Het kan gebeuren dat u, om welke reden dan ook, de huur niet op  tijd kunt betalen. Mocht dit u overkomen, wacht dan niet af maar neem direct contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Team Huurincasso is rechtstreeks te bereiken via telefoonnummer 0115 – 636023.

Wij bieden u de volgende mogelijkheden voor het oplossen van de betalingsachterstand:

1. Inlopen van uw huurachterstand ineens
Misschien is uw huurachterstand ontstaan door éénmalige problemen zoals het uitblijven van uw salaris of uitkering. De achterstand kunt u dan na ontvangst van het achterstallige bedrag voldoen.

2. Inlopen van uw achterstand in termijnen
Misschien kunnen we een passende afbetalingsregeling met u treffen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wij bieden hulp bij het opzetten van een budgetplan
Naast deze twee mogelijkheden bieden wij u gratis en geheel vrijblijvend hulp bij het inzichtelijk maken van uw financiële huishouding. Op afspraak kunnen wij u tijdens een persoonlijk gesprek adviseren en ondersteunen in het opzetten van een budgetplan. Dit kan in overleg ook buiten kantooruren plaatsvinden. Als het voorgaande geen optie is om uw problemen op te lossen, kunt u contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen. Zij richten zich op het voorkomen van een mogelijke huisuitzetting. De hulp is altijd gratis en kan bestaan uit advies, bemiddeling of andere hulp. Neem hiervoor contact op met:

1. Porthos Sluis, Nieuwstraat 22  in Oostburg, telefoonnummer: 0117 – 457000

2. Aan Z, Markt 1 in Axel, telefoonnummer: 0115 – 563015

3. Hulst voor Elkaar, Lange Bellingstraat 2 in Hulst, telefoonnummer: 0114 - 684700

 Als het uiteindelijk onmogelijk is om een aanvaardbare oplossing te vinden of u als huurder elke medewerking weigert, geven wij als laatste de vordering over aan de gerechtsdeurwaarder. Een dergelijke invorderingsprocedure brengt hoge kosten met zich mee. Volgens de huurovereenkomst komen deze kosten voor rekening van de huurder. Bovendien kan de juridische procedure ertoe leiden dat de rechter de  huurovereenkomst ontbindt en dat de woning wordt ontruimd.

Heeft u vragen of wilt u een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met het team Huurincasso. Uiteraard behandelen wij uw gegevens zorgvuldig en garanderen wij de privacy van uw gegevens.