Spring naar hoofd-inhoud

Herstructurering in verschillende wijken van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

De komende jaren staat er op het gebied van herstructurering veel te gebeuren. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft ongeveer 6.000 woningen in bezit. Hiervan zijn veel woningen verouderd en we verwachten door demografische ontwikkelingen een woningoverschot in verschillende kernen. Om ons woningbezit goed verhuurbaar en geschikt te houden voor huurders stelden we een wensportefeuille op. Na grondig onderzoek op onder andere technische kwaliteit, verhuurbaarheid, vraagontwikkeling en waardering van de woningen maakten we plannen voor de toekomst. De zogenaamde ‘herstructurering’. Tot 2030 slopen we ongeveer 1.000 woningen en daarvoor bouwen we er ongeveer 550 terug. Dat is verdeeld over alle kernen waar wij woningen bezitten. Het terugbouwen van woningen is niet in alle kernen het geval. Daar waar nauwelijks vraag is naar sociale huurwoningen komen geen woningen terug. Voorbeelden hiervan zijn de Rozenstraat in Kloosterzande, Zuidstraat in Aardenburg en de Frisostraat in Sas van Gent. Een belangrijk deel van de herstructureringsprojecten wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provinciale Impuls Wonen Zeeland.

Grote herstructureringsprojecten
Met name in Breskens, Axel en Westdorpe  gaat er de komende jaren veel gebeuren. Hier worden veel verouderde woningen gesloopt en weer energiezuinige en met name levensloopbestendige woningen teruggebouwd. Dat is immers de trend. Duurzaam bouwen en zo bouwen dat huurders zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. Een ander belangrijk uitgangspunt voor de woningen is de wetenschap dat er gemiddeld 1,6 personen in een woning wonen. Daarnaast nemen we het levensloopbestendige programma in de woning op. Dit komt neer op het ontwerpen van een slaapkamer en een badkamer op de begane grond en één of twee slaapkamers op de verdieping. Voor de wat grotere gezinnen bestuderen we nog andere woningconcepten.

Wilt u meer informatie over de herstructurering neem dan contact met ons op via de e-mail.

Voor alle projecten geldt dat er nog enige onzekerheid bestaat over de planning.

Lees verder als u meer wilt weten over onze andere projecten.